Công văn cấp trên: Chỉ thị, Thông tư mới của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk.

Công văn cấp trên: Chỉ thị, Thông tư mới của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk.

Lượt xem:

Xem chi tiết các Công văn tại mỗi mục:  1.  Chỉ thị 666 (Bộ GDĐT), ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.  2. Thông tư 26 (Bộ GDĐT), ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đánh giá xếp loại HS THCS, THPT. Hiệu lực thi hành từ 11/10/2020.  3. Thông tư 32 (Bộ GDĐT), ngày 15/9/2020 về ban hành Điều lệ trường [...]
Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Vị thành niên là độ tuổi có nhiều thay đổi tâm sinh lí, nhạy cảm trước những thay đổi của cơ thể và môi trường, luôn ở trong tình trạng thích khám phá bản thân và trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ. Sự thu hút giới tính ở độ tuổi này khá cao cùng với đặc điểm tâm lí lứa tuổi là nguyên nhân của nhiều quan niệm [...]