Hướng dẫn làm đề thi đề nghị và đáp án kỳ thi Olympic 10/3 năm học 2019-2020.

Hướng dẫn làm đề thi đề nghị và đáp án kỳ thi Olympic 10/3 năm học 2019-2020.

Lượt xem:

Ngày thi của HS: 28, 29/2/2020 tại THPT Chuyên Nguyễn Du. Ngày chốt danh sách thi và hoàn thành đề, đáp án đề nghị: 17/01/2020. Hướng dẫn từ trường THPT Chuyên Nguyễn Du: NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 LẦN THỨ V TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN – [...]
Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Vị thành niên là độ tuổi có nhiều thay đổi tâm sinh lí, nhạy cảm trước những thay đổi của cơ thể và môi trường, luôn ở trong tình trạng thích khám phá bản thân và trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ. Sự thu hút giới tính ở độ tuổi này khá cao cùng với đặc điểm tâm lí lứa tuổi là nguyên nhân của nhiều quan niệm [...]
Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Ngoại khóa “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên” năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Vị thành niên là độ tuổi có nhiều thay đổi tâm sinh lí, nhạy cảm trước những thay đổi của cơ thể và môi trường, luôn ở trong tình trạng thích khám phá bản thân và trải nghiệm nhiều cảm giác mới mẻ. Sự thu hút giới tính ở độ tuổi này khá cao cùng với đặc điểm tâm lí lứa tuổi là nguyên nhân của nhiều quan niệm [...]