Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2076/QĐ/UBND 16/09/2022 Văn bản khác, Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.
1262/QĐ-BGDĐT 06/05/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản khác, Quyết định và Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" năm 2022
2915/QĐ-BGDĐT 17/09/2021 Văn bản khác, Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử
2915/QD0-BGDĐT 17/09/2021 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản khác, Quyết định và Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử.
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Văn bản khác, Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam TT23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017) TT 23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017)
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Văn bản khác, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017