Công văn cấp trên: Chỉ thị, Thông tư mới của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk.

Công văn cấp trên: Chỉ thị, Thông tư mới của Bộ GDĐT, UBND tỉnh và nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Đắk Lắk.

Lượt xem:

Xem chi tiết các Công văn tại mỗi mục:  1.  Chỉ thị 666 (Bộ GDĐT), ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục.  2. Thông tư 26 (Bộ GDĐT), ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế đánh giá xếp loại HS THCS, THPT. Hiệu lực thi hành từ 11/10/2020.  3. Thông tư 32 (Bộ GDĐT), ngày 15/9/2020 về ban hành Điều lệ trường [...]
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 172 của Thành uỷ Kế hoạch  số 11 của Sở GDĐT   [...]
Hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra

Hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây! [...]
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây! http://c3hongduc.daklak.edu.vn/wp-content/uploads/27_2015_ND-CP_Xettangdanhhieu_NgiaoNdan_NgiaoUutu-1.doc [...]
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM HỌC 2019 – 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây [...]