Lịch làm việc tuần 37, 2023 – 2024 (Từ 03/6 – 09/6/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– BGH, 14 đ/c GVCN 12 rà soát, kiểm tra lần cuối hồ sơ HS thi TN, phục vụ đoàn kiểm tra chéo: 8h00 tại phòng Truyền thống (GVBM 12 hoàn thành công việc theo hướng dẫn của BGH, GVCN 12, nếu có).
– Văn phòng kiểm tra lần cuối, hoàn thành các loại biểu mẫu, phục vụ Đoàn KT chéo: trước 11h00.
– GVCN 12 tăng cường đôn đốc, nhắc nhở HS tiếp tục ôn tập; GVBM gửi bài, đề ôn tập cho HS (nhóm lớp, OLM).
– Nộp hồ sơ thi đua của tập thể, cá nhân về Cụm.
– BGH, TKHĐ, bộ phận CNTT hoàn thành các loại báo cáo cuối năm về cấp trên và hệ thống CSDL ngành.
03/06/2024
Thứ Ba
– Đón Đoàn kiểm tra chéo hồ sơ: 7h30 tại trường. CB, GV, NV tham gia Đoàn kiểm tra chéo hồ lần 2 thực hiện theo QĐ, DS.
04/06/2024
Thứ Tư
 – Hạn cuối HS báo cáo sai sót thông tin xét tốt nghiệp. Phổ biến quy chế thi, căn dặn HS12. Báo cáo, thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.  
– Duyệt lần 1 danh sách HS đăng ký dự tuyển vào lớp 10, 2024 – 2025: BGH, CNTT.
05/06/2024
Thứ Năm
– CB, GV tham gia coi tuyển sinh 10 theo QĐ, DS (06/6 – 08/6). Chấm thi theo QĐ, DS điều động từ Sở.
 – HS trong diện phải KT lại nộp tiền đăng ký ôn tập, kiểm tra, đánh giá lại của HS 10, 11 năm học 2023 – 2024 tại Thủ quỹ (trước 16h30, 07/6).
06/06/2024
Thứ Sáu
07/06/2024
Thứ Bảy
08/06/2024
Chủ Nhật  
09/06/2024