Bài giảng điện tử Hóa học (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài giảng điện tử Hóa học (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 18/03/2023
Lượt xem 21
Lượt tải 18
Xem tài liệu Xem Online
Tải về