Lịch làm việc tuần 36, 2023 – 2024 (Từ 27/5 – 02/6/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– CB, GV hoàn thành ký học bạ điện tử trước 11h00.
– Rà soát, thống kê, báo cáo kết quả học tập, hạnh kiểm HS về Sở.
– Upload điểm, hạnh kiểm của HS toàn trường lên CSDL ngành.
– Tổ văn phòng và TKHĐ hoàn thành in, đóng dấu giấy khen tập thể, cá nhân.
 – Hoàn thành tập hợp khảo sát, ý kiến đóng góp của CB, GV, NV và HS nhằm nâng cao chất lượng trong thời gian tới.
27/05/2024
Thứ Ba
– HS trong diện phải kiểm tra lại, rèn luyện hè nộp đăng ký môn kiểm tra (có ảnh, có xác nhận của cha/mẹ),…về GVCN. 
– Tổng kết năm học cho HS toàn trường, tổ chức lễ Tri ân và Trưởng thành cho HS 12.
 – BGH duyệt với GVCN danh sách HS 10, 11 trong diện kiểm tra, đánh giá hè GVCN: từ 14h00 – 15h30 (đ/c Huệ, PHT).
– Hoàn thành in ấn học bạ điện tử (đ/c Lã Giang và văn phòng).
28/05/2024
Thứ Tư
– Hoàn thành in ấn Sổ gọi tên ghi điểm.
– CB, GV ký xác nhận các trang trong Sổ. BGH ký duyệt, chốt học bạ.
– Họp Liên tịch mở rộng xét thi đua khối cơ quan: 8h00.
29/05/2024
Thứ Năm
– Quán triệt nghiệp vụ coi thi, chấm thi tốt nghiệp năm 2024.
– Tổng kết năm học khối cơ quan: 7h30.
30/05/2024
Thứ Sáu
– Hội đồng tuyển sinh trường cùng với các trường THCS đối chiếu hồ sơ đang lưu giữ tại các trường THCS và dữ liệu trên hệ thống; nộp kết quả về Sở GDĐT.
– Rà soát, hoàn tất hồ sơ HS thi tốt nghiệp, phục vụ Đoàn kiểm tra chéo lần 2 vào 04/6.
 – Công đoàn quan tâm con em CB, GV, NV tuổi thiếu nhi nhân dịp 1/6 theo kế hoạch CĐ.
31/05/2024
Thứ Bảy
01/06/2024
Chủ Nhật  
02/06/2024