Bài giảng điện tử Việt Bắc – phần I: Tác giả Tố Hữu

Lượt xem: Lượt tải:

Sơ đồ tư duy các bài học Lịch sử 12

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tác giả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Turbo Pascal 7.0

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm tạo bài giảng elearning (Lecture-Maker)

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm Math type (gõ công thức Toán học)

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm DeepFreeze (đóng băng máy tính)

Lượt xem: Lượt tải:

Các font chữ thường dùng

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử các môn (DT)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng ĐT môn Ngữ văn (HKII)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tin học K10, 11, 12

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »