Mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và mẫu bài thu hoạch học tập các Nghị quyết của Đảng (Khoá XII) và tài liệu học tập, tham khảo.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các đồng chí nộp về văn thư (có ký xác nhận nộp). Hạn cuối: 08/6/2018.