Thời khóa biểu môn giáo dục địa phương khối 11, 2023-2024 (Áp dụng từ tuần 31, 22/4/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Phân công giảng dạy

STT Họ tên GV Chủ đề Số tiết/lớp Số lớp Lớp dạy Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mai Hiên 1, 2 8 3 11D01, 2, 3  
2 Đỗ Thị Tươi 1, 2 8 3 11A02, 5; 11C01  
3 Hoàng Thị Lệ Hoa 1, 2 8 4 11A03, 4; 11C02, 3  
4 Trịnh Thị Nam Liên 1, 2 8 4 11A05, 6; 11D02, 3  
5 BGH, Tổ CM 3 3 14 Cả khối Bài thu hoạch HS
6 Cao Thị Như Ý 4 4 7 11A01, 2, 3, 4, 5, 6; 11B01  
7 Nguyễn Văn Thoại 4 4 7 11B02;11C01, 2, 3; 11D01, 2, 3  
8 Lê Thanh Hải 5, 6 8 4 11A01, 2, 3, 4  
9 Lê Thị Thịnh 5, 6 8 3 11C03; 11B01, 2  
10 Nguyễn Thị Kim Trang 5, 6 8 4 11A05, 6; 11C01, 2  
11 Phạm Thị Nga 5, 6 8 3 11D01, 2, 3  
12 Nguyễn Thị Bích Loan 7 4 3 11A04, 5; 11C01  
13 Bùi Thị Như Huệ 7 4 3 11B01, 2; 11C02  
14 Lê Thị Kim Nga 7 4 2 11A06; 11C03  
15 Giang Thị Tố Uyên 7 4 3 11D01, 2, 3  
16 Lương Thị Bạch Tuyết 7 4 3 11A01, 2, 3  
17 Đỗ Thị Dần 8 3 2 11A01,2  
18 Mai Thị Quế 8 3 2 11A03, 4  
19 Nguyễn Thị Thanh Bình 8 3 7 11A05, 6; 11B01, 2;11C01, 2, 3  
20 Nguyễn Thị Thu 8 3 3 11D01, 2, 3  

II. Thời khóa biểu

STT Tuần Buổi, thứ Phòng dạy Bao gồm các lớp Chủ đề Ghi chú (GV/nhóm GV)
1 31 Chiều thứ 2, tuần 31 (Thầy Hải) 11A01 11A01 5 Lê Thanh Hải, từ 15h00
2 Chiều thứ 2, tuần 31 (Cô Thịnh) Hội trường 11C03; 11B01, 2 Lê Thị Thịnh, từ 13h45
3 Chiều thứ 4, tuần 31 (Cô Kim Trang) Hội trường 11A05, C02 Nguyễn Thị Kim Trang, từ 13h45
4 Chiều thứ 5, tuần 31 (Cô Phạm Nga) Hội trường 11D01, 2, 3 Phạm Thị Nga, từ 13h45
5 Chiều thứ 6, tuần 31 (Thầy Hải) Hội trường 11A02, 3, 4 Lê Thanh Hải, từ 13h45
6 Sáng thứ 7, tuần 31 Sân chào cờ Cả khối 11 4 Nhóm GV Sử-GDCD, từ 7h00
7 Chiều thứ 7, tuần 31 Sân chào cờ Cả khối 11 1 Nhóm GV Văn, từ 14h30
8 32 Sáng thứ 2, tuần 32 Sân chào cờ Cả khối 11 3 BGH, tổ CM, từ 7h15
9 Tuần 32: Chiều thứ 2:11A05, chiều thứ 4: 11A04, chiều thứ 6: 11C01 Tại lớp 11A04, 5; 11C01 7 Nguyễn Thị Bích Loan, từ 13h45
10 Chiều thứ 4, tuần 32 (cô Bạch Tuyết) Hội trường 11A01, 2, 3 Lương Thị Bạch Tuyết, từ 13h45
11 Chiều thứ 5, tuần 32 (cô Kim Nga) Hội trường 11A06; 11C03 Lê Thị Kim Nga, từ 13h45
12 33 Sáng thứ 7, tuần 33 Sân chào cờ Cả khối 11 2 Nhóm GV Văn, từ 7h00
13 Chiều thứ 2, tuần 33 (Thầy Hải) 11A02 11A02 6 Lê Thanh Hải, từ 15h00
14 Chiều thứ 2, tuần 33 (Cô Thịnh) Hội trường 11C03; 11B01, 2 Lê Thị Thịnh, từ 13h45
15 Chiều thứ 4, tuần 33 (Cô Kim Trang) Hội trường 11A05, C02 Nguyễn Thị Kim Trang, từ 13h45
16 Chiều thứ 5, tuần 33 (Cô Phạm Nga) Hội trường 11D01, 2, 3 Phạm Thị Nga, từ 13h45
17 Chiều thứ 6, tuần 33 (Thầy Hải) Hội trường 11A01, 3, 4 Lê Thanh Hải, từ 13h45
18 Chiều thứ 7, tuần 33 Sân chào cờ Cả khối 11 8 Nhóm GV Sử-GDCD, từ 14h30
19 34 Chiều thứ 4, tuần 34 (cô Uyên) Hội trường 11D01, 2, 3 7 Giang Thị Tố Uyên, từ 13h45
20 Chiều thứ 5, tuần 34 (cô Như Huệ) Hội trường 11B01, 2; 11C02 Bùi Thị Như Huệ, từ 13h45
21 35 Dạy bù, KT bù các chủ đề (theo đề xuất của GV, HS nếu có)