Quyết định chuẩn y điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 của Sở GDĐT Đắk Lắk đối với các trường THPT công lập trên toàn tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

 1. Quyết định chuẩn y điểm chuẩn, xem tại đây

 2. Phụ lục điểm chuẩn toàn tỉnh, xem tại đây.

 3. Các hướng dẫn chọn, đăng ký tổ hợp, bộ sách giáo khoa, ….xem tại đây

 4. Danh sách trúng tuyển vào lớp 10, trường THPT Hồng Đức (sắp xếp theo họ tên HS):

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh THCS
1 Huỳnh Phú  An 15/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
2 Huỳnh Thụy Phú  An 13/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
3 Lê Đình Quốc  An 16/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
4 Lê Khánh  An 29/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
5 Nguyễn Cảnh Bảo  An 15/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
6 Nguyễn Hoàng Mỹ  An 06/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
7 Nguyễn Song  An 07/11/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
8 Trần Quang  An 28/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
9 Trịnh Bảo  An 04/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
10 Trịnh Thúy  An 10/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
11 Trương Công Quốc  An 15/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
12 Vũ Thị Huyền  An 13/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
13 Đào Hồng  Ân 15/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
14 Đậu Ngọc Bảo  Anh 23/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
15 Đinh Thị Kim  Anh 20/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
16 Đỗ Đức  Anh 24/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
17 Hồ Việt  Anh 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
18 Lê Nguyễn Phương  Anh 12/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
19 Lê Thị Ngọc  Anh 08/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
20 Lê Vũ Việt  Anh 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng
21 Lương Hoàng  Anh 03/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
22 Ngô Trần Vân  Anh 08/03/2008 Gia Lai Nữ Kinh TH – THCS Đăk Hlơ
23 Nguyễn Đặng Quỳnh  Anh 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
24 Nguyễn Kiều  Anh 28/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
25 Nguyễn Ngọc Tú  Anh 21/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
26 Nguyễn Phan  Anh 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
27 Nguyễn Phan Nguyệt  Anh 20/05/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Tân Lợi
28 Nguyễn Thị Mai  Anh 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
29 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 04/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
30 Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 23/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
31 Nguyễn Thị Trâm  Anh 25/07/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Đăk Nang
32 Nguyễn Thị Vân  Anh 25/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
33 Nguyễn Trọng Tuấn  Anh 13/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
34 Nguyễn Tuấn  Anh 18/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
35 Nguyễn Việt  Anh 12/03/2008 Hà Tây Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
36 Phạm Gia Đức  Anh 21/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
37 Phạm Hùng Hoàng  Anh 06/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
38 Phạm Quỳnh  Anh 09/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng
39 Phạm Quỳnh  Anh 26/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
40 Phan Thị Ngọc  Anh 20/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
41 Quản Ngọc Trâm  Anh 03/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
42 Trần Tuấn  Anh 29/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
43 Trần Việt  Anh 24/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
44 Trần Việt  Anh 25/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
45 Trịnh Tiến  Anh 06/05/2008 Gia Lai Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
46 Trịnh Xuân Đức  Anh 28/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
47 Vi Nhật Hoàng  Anh 08/04/2008 Gia Lai Nam Thái THCS Chu Văn An
48 Vũ Thị Kim  Anh 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
49 Vưu Vũ Đông  Anh 09/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
50 Nguyễn Hoàng  Ánh 08/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
51 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 21/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
52 Trương Thị Ngọc  Ánh 03/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
53 H Diệu Linh  Ayũn 27/09/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
54 Đỗ Xuân  Bách 10/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
55 Phan Thị Hoài  Băng 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
56 Đoàn Quốc  Bảo 16/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
57 Hà Nguyễn Duy  Bảo 02/01/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
58 Huỳnh Ngọc  Bảo 07/10/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Nguyễn Thành Hãn
59 Khương Gia  Bảo 08/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
60 Lê Trí  Bảo 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
61 Nguyễn Quốc  Bảo 07/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
62 Nguyễn Văn Gia  Bảo 06/11/2008 Đồng Nai Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
63 Phạm Gia  Bảo 22/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
64 Trần Hồ Gia  Bảo 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
65 Trần Nguyên  Bảo 21/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Hoàng Việt
66 Nguyễn Hoàn Ngọc  Bích 02/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
67 Đặng Ngọc  Bình 08/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
68 Nguyễn Thị Thanh  Bình 27/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
69 Nguyễn Thị Thanh  Bình 04/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
70 Võ Lê Nguyên  Bình 04/01/2008 Bình Phước Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
71 Vũ Thị An  Bình 17/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
72 Bùi Tony  Bkrông 13/03/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Lê Lợi
73 H’ Ka Ta  Bkrông 14/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
74 H’ Kăt Đa  Bkrông 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
75 H’ Ly Za  Bkrông 19/12/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
76 Y Ian  Bkrông 07/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Lê Lợi
77 H Djoan  Byă 20/02/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
78 Vũ Dương  Cầm 05/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
79 Ngô Minh  Chánh 11/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
80 Lương Ngọc Minh  Châu 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
81 Trần Huỳnh Ngọc  Châu 18/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
82 Vũ Long Giang  Châu 07/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Chu Trinh
83 Bùi Hà  Chi 07/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
84 Nguyễn Yến  Chi 12/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
85 Trần Phạm Quỳnh  Chi 21/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
86 Lê Hoàng Trung  Chính 09/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
87 Nguyễn Phan Thành  Công 01/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
88 Trần Khắc  Công 24/05/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
89 Đoàn Mạnh  Cường 02/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
90 Mai Việt  Cường 30/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
91 Trần Văn  Cường 28/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
92 Nguyễn Đỗ Trọng  Đại 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
93 Nguyễn Phúc  Đại 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
94 Lê Duy  Đan 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
95 Vũ Linh  Đan 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
96 Chu Phạm Thái  Đăng 20/06/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Trần Hưng Đạo
97 Phạm Hải  Đăng 09/07/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
98 Lê Đình  Đạt 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
99 Lê Huỳnh Tuấn  Đạt 16/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
100 Lê Trung  Đạt 25/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
101 Lý Phùng Nhật  Đạt 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
102 Nguyễn Công  Đạt 09/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
103 Nguyễn Tuấn  Đạt 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
104 Phan Hữu  Đạt 15/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
105 Trần Tiến  Đạt 02/04/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
106 Trần Tuấn  Đạt 07/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
107 Đàm Thị Hồng  Diễm 17/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
108 Huỳnh Lê Ngọc  Điệp 24/08/2008 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
109 Phạm Văn  Điệp 12/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
110 Nguyễn Thị Huyền  Diệu 30/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
111 Nguyễn Bảo  Đô 17/05/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh
112 Vũ Hoàng  Đông 25/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
113 Lê Đình  Đức 04/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
114 Lê Huỳnh  Đức 12/02/2008 Bình Dương Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi
115 Nguyễn Anh  Đức 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
116 Phan Tấn  Đức 07/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
117 Tạ Văn  Đức 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
118 Đỗ Ngọc Mỹ  Dung 17/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
119 Kiều Thùy  Dung 24/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
120 Lê Mỹ  Dung 31/10/2008 Bắc Giang Nữ Nùng THCS Lạc Long Quân
121 Mai Phan Hạnh  Dung 22/03/2008 An Giang Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
122 Mai Thu  Dung 02/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
123 Phạm Mỹ  Dung 31/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Cừ
124 Trần Thị Kim  Dung 09/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
125 Đào Tấn  Dũng 25/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
126 Hồ Trí  Dũng 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
127 Nguyễn Tấn  Dũng 21/01/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Trần Hưng Đạo
128 Nguyễn Tiến  Dũng 20/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
129 Văn Tiến  Dũng 06/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
130 Đoàn Nguyễn Anh  Dương 02/07/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
131 Hoàng Đại  Dương 05/04/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
132 Phạm Tô Thùy  Dương 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
133 Trần An  Dương 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
134 Huỳnh Nguyễn Hưng  Duy 20/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
135 Trần Bảo  Duy 04/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Quang Diệu
136 Vũ Bảo  Duy 19/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
137 Bành Thảo  Duyên 11/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
138 Hoàng Thị Mỹ  Duyên 13/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
139 Đinh Nguyễn Hoàng  Gia 02/07/2008 Ninh Thuận Nam Thổ THCS Đoàn Thị Điểm
140 Đinh Hương  Giang 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
141 Lê Thị Phương  Giang 11/12/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
142 Ngô Hoàng  02/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
143 Trần Thị Thu  21/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
144 Bùi Quang  Hải 13/07/2008 Thái Bình Nam Kinh THCS Lê Lợi
145 Đinh Văn  Hải 18/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
146 Lê Hoàng  Hải 08/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
147 Trần Hiếu  Hải 28/10/2008 Thừa Thiên Huế Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
148 Đặng Hương Ngọc  Hân 05/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
149 Huỳnh Nguyễn Gia  Hân 11/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
150 Lương Ngọc  Hân 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
151 Nguyễn Bảo  Hân 02/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
152 Nguyễn Gia  Hân 20/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
153 Nguyễn Ngọc  Hân 17/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
154 Nguyễn Thị Ngọc  Hân 14/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
155 Nguyễn Trần Ngọc  Hân 19/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
156 Quách Gia  Hân 17/06/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Trần Hưng Đạo
157 Trương Ngọc  Hân 30/12/2008 Khánh Hòa Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
158 Nguyễn Minh  Hằng 17/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
159 Trần Thị Thu  Hằng 03/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
160 Trần Thu  Hằng 13/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
161 Lạc Giai Hồng  Hạnh 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
162 Vũ Hoàn Như  Hảo 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
163 Phan Thị Thanh  Hậu 10/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
164 H Me Ry  Hđơk 06/11/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Ea Bhôk
165 Y – Quý  Hđơk 01/08/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
166 H-duyết  Hđỡk 07/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
167 Đặng Thu  Hiền 16/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
168 Huỳnh Lê Thu  Hiền 23/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
169 Nguyễn Hoàng Thảo  Hiền 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
170 Nguyễn Ngọc  Hiền 27/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
171 Trần Thị Thanh  Hiền 20/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
172 Trương Thị Thu  Hiền 22/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
173 Nguyễn Tiến  Hiệp 02/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
174 Nguyễn Tiến  Hiệp 02/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
175 Hồ Thái  Hiếu 19/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
176 Huỳnh Trọng  Hiếu 31/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
177 Nguyễn Đức  Hiếu 18/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
178 Nguyễn Phương  Hiếu 20/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
179 Nguyễn Trần Trung  Hiếu 19/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
180 Nguyễn Văn  Hiếu 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
181 Nguyễn Văn  Hiếu 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
182 Phan Trí  Hiếu 13/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
183 Trịnh Trung  Hiếu 09/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
184 Vũ Trung  Hiếu 23/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
185 H Chi La  Hmǒk 25/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
186 H Wi  Hmǒk 12/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
187 Y’ An  Hmõk 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
188 Ngô Mỹ  Hoa 02/05/2008 Đồng Nai Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
189 Trần Ngọc  Hoà 15/03/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lý Thường Kiệt
190 Nguyễn Gia  Hòa 09/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
191 Dương Quân  Hoàng 06/09/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
192 Dương Quân  Hoàng 25/04/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Hùng Vương
193 Lê Phan Minh  Hoàng 15/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
194 Ngô Minh  Hoàng 10/08/2008 Kon Tum Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
195 Nguyễn Doãn  Hoàng 02/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
196 Nguyễn Huy  Hoàng 10/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
197 Nguyễn Tấn  Hoàng 23/04/2008 Bình Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
198 Nguyễn Xuân  Hoàng 25/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
199 Phạm Minh  Hoàng 17/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
200 Phan Huy  Hoàng 09/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
201 Thái Nguyễn Anh  Hoàng 04/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
202 Trương Thị Kim  Hồng 11/10/2008 Đắk Nông Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
203 Phạm Duy  Hùng 11/03/2008 Cần Thơ Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
204 Đậu Hoàng Gia  Hưng 06/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An
205 Hồ Trung  Hưng 31/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
206 Mai Gia  Hưng 09/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
207 Nguyễn Phan Việt  Hưng 09/11/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
208 Nguyễn Quang  Hưng 30/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
209 Trần Khánh  Hưng 18/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
210 Trương Gia  Hưng 13/07/2008 Quảng Nam Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
211 Bùi Trần Khánh  Hương 31/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
212 Vũ Thị Thu  Hương 23/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
213 Đinh Ngọc  Huy 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
214 Nguyễn Kim Đình  Huy 05/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
215 Nông Hoàng Quốc  Huy 06/10/2007 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Tri Phương
216 Phạm Lê Bá  Huy 20/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
217 Phạm Trọng  Huy 26/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
218 Phan Đức  Huy 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
219 Phan Kiến Đan  Huy 05/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
220 Phan Quốc  Huy 13/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chư Êwi
221 Văn Gia  Huy 04/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
222 Vòng Lâm Gia  Huy 07/09/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
223 Đinh Thị Thanh  Huyền 10/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
224 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 23/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
225 Vũ Khánh  Huyền 05/09/2008 Hà Nội Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
226 Nguyễn Hồ Gia  Hy 19/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
227 Nguyễn Hoàng Gia  Hy 12/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trung Hòa
228 Y’ Trung Niê  Kdăm 18/09/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT Cư Kuin
229 Cung Trọng Vĩnh  Khang 04/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
230 Dương Lâm  Khang 11/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
231 Nguyễn Châu  Khang 24/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
232 Từ Gia  Khang 30/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
233 Bùi Hoàng Quốc  Khánh 02/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
234 Lưu Quốc  Khánh 23/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
235 Nguyễn Huy  Khánh 31/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
236 Phan Gia  Khánh 31/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
237 Trần Gia  Khánh 03/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
238 Trần Anh  Khoa 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
239 Trần Đăng  Khoa 08/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
240 Khương Mạnh  Khôi 14/02/2008 Đà Nẵng Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Hoàng Việt
241 Nguyễn Thiện  Khôi 21/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
242 Phan Anh  Khôi 06/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
243 Phan Minh  Khôi 21/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
244 Trần Ngọc Nguyên  Khôi 20/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
245 Nguyễn Ngọc  Khuê 18/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Bình Trọng
246 Đoàn Trung  Kiên 05/11/2008 Nam Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
247 Trần Trung  Kiên 06/12/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
248 Nguyễn Huỳnh Tráng  Kiệt 09/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
249 Vũ Tuấn  Kiệt 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
250 Nguyễn Hồng Ngọc  Kim 27/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
251 H – Sơ Mi Niê  Ktla 23/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
252 H Nguăch  Ktul 18/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
253 Từ Gia  Kỳ 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
254 Trần Hoàng  Lam 09/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
255 Đặng Thanh  Lâm 10/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
256 Nguyễn Trường  Lâm 23/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
257 Nguyễn Văn  Lâm 27/07/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
258 Phạm Ngọc Quang  Lâm 12/08/2008 Tiền Giang Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
259 Kiều Thị Ngọc  Lan 07/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
260 Nguyễn Thị Mỹ  Lệ 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
261 Phạm Thanh  Lịch 18/11/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Hùng Vương
262 Đỗ Thị Ngọc  Linh 05/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
263 Huỳnh Thị Mỹ  Linh 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
264 Lê Hoàng Kiều  Linh 16/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
265 Mai Diệu  Linh 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Lê Lợi
266 Nguyễn Hoàng  Linh 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
267 Nguyễn Hoàng  Linh 10/01/2008 Gia Lai Nữ Kinh THCS Hùng Vương
268 Nguyễn Khánh  Linh 08/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
269 Nguyễn Lương Khánh  Linh 25/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
270 Nguyễn Thị Thảo  Linh 28/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
271 Tạ Hoàng Khánh  Linh 20/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
272 Tống Thị Khánh  Linh 08/02/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
273 Vũ Ngọc Phương  Linh 30/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
274 Nguyễn Thị Như  Loan 24/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
275 Phạm Thị Kim  Loan 18/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
276 Phan Tấn  Lộc 15/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
277 Nguyễn Nam  Long 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
278 Nguyễn Phạm Thiên  Long 01/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Bội Châu
279 Phan Văn  Long 12/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
280 Trần Gia  Long 09/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
281 Trần Vũ  Long 08/01/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
282 Trần Trọng  Lực 15/05/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
283 Đỗ Hoàng Trúc  Ly 15/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Chu Trinh
284 Hoàng Thị Khánh  Ly 25/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chư Quynh
285 Phạm Bùi Diệu  Ly 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
286 Phạm Bùi Nhật  Ly 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
287 Trần Phương  Ly 10/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
288 Vũ Khánh  Ly 19/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
289 Bùi Lê Quỳnh  Mai 16/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
290 Trần Võ Hoàng  Mai 20/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
291 Trương Thị Thùy  Mai 12/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
292 Vương Tố  Mai 14/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
293 Phạm Tiểu  Mẫn 14/01/2008 Đồng Nai Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
294 Nguyễn Đức  Mạnh 13/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
295 Phan Trọng  Mạnh 24/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
296 Ayun Hoàng Bảo  Minh 22/09/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Hùng Vương
297 Lê Đình  Minh 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
298 Mai Quang  Minh 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
299 Nguyễn Anh  Minh 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
300 Nguyễn Hoàng  Minh 16/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
301 Phan Gia  Minh 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
302 Trần Công  Minh 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
303 Na Ta Ly Ksơr  Mlô 13/09/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
304 Y Dương  Mlô 30/11/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê TH, THCS VÀ THPT Victory
305 Huỳnh Thị Kiều  My 24/11/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Chư Quynh
306 Nguyễn Lê Thảo  My 07/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
307 Nguyễn Trà  My 23/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
308 Nguyễn Trà  My 06/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
309 Tạ Thị Thảo  My 01/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
310 Trương Lê Trà  My 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
311 Nguyễn Hoàng Na  Na 05/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
312 Bùi Anh  Nam 11/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
313 Hồ Lương Hoàng  Nam 18/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
314 Trần Hòa Bảo  Nam 01/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
315 Trần Như Hải  Nam 02/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
316 Phạm Quỳnh  Nga 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
317 Trương Thị Minh  Nga 07/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
318 Bùi Thị Kim  Ngân 08/04/2008 Đắk Lắk Nữ Mường PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
319 Nguyễn Đặng Hoàng  Ngân 23/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
320 Nguyễn Lê Hoàng  Ngân 26/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
321 Nguyễn Thị Thu  Ngân 13/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
322 Phạm Thị Kim  Ngân 11/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
323 Thiều Bích  Ngân 29/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
324 Phạm Ngô Kha  Nghi 15/11/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
325 Vũ Ngọc Gia  Nghi 10/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
326 Lê Chung  Nghĩa 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
327 Triệu Đại  Nghĩa 08/03/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Lạc Long Quân
328 Võ Văn Minh  Nghĩa 28/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
329 H’ Nghin  Adrỡng 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
330 Châu Khánh  Ngọc 18/09/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
331 Đinh Thị Hồng  Ngọc 17/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
332 Hà Bảo  Ngọc 07/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
333 Mai Lê Vi  Ngọc 14/11/2008 Quảng Nam Nữ Kinh THCS Hùng Vương
334 Nguyễn Bích  Ngọc 14/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
335 Nguyễn Hoàng Khánh  Ngọc 23/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
336 Nguyễn Khánh  Ngọc 01/07/2008 Khánh Hòa Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
337 Nguyễn Phạm Bảo  Ngọc 12/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Văn Đồng
338 Phạm Lê Xuân  Ngọc 31/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng
339 Trần Lê Khánh  Ngọc 26/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
340 Triệu Thị Như  Ngọc 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Dao THCS Lạc Long Quân
341 Vũ Thị Mai  Ngọc 18/12/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Nguyễn Trường Tộ
342 Bùi Gia  Nguyên 24/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
343 Bùi Minh  Nguyên 20/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
344 Bùi Xuân  Nguyên 01/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
345 Đặng Ngọc Vũ  Nguyên 17/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
346 Lâm Đức  Nguyên 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
347 Lâm Khánh  Nguyên 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
348 Lương Tô Hoàng  Nguyên 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
349 Nguyễn Cao Phương  Nguyên 10/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
350 Nguyễn Mạnh Khôi  Nguyên 25/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
351 Nguyễn Nữ Hạnh  Nguyên 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
352 Thái Nguyễn Duy  Nguyên 05/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
353 Trần Nhật  Nguyên 02/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
354 Vũ Nguyễn Hoàng  Nguyên 09/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
355 Ngô Bá  Nguyễn 08/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
356 Huỳnh  Nhân 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
357 Ngô Nguyễn Thiện  Nhân 06/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
358 Nguyễn Thiện  Nhân 24/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
359 Nguyễn Trọng  Nhân 12/03/2008 Quảng Ngãi Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
360 Phùng Văn  Nhân 19/10/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Cao Bá Quát
361 Nguyễn Thị  Nhạn 27/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
362 Nguyễn Anh  Nhật 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng
363 Nguyễn Cửu Long  Nhật 21/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
364 Nguyễn Quốc  Nhật 08/01/2008 Bình Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
365 Nguyễn Văn  Nhật 06/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
366 Bùi Thị Yến  Nhi 28/01/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Lợi
367 Đặng Nữ Đan  Nhi 30/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
368 Đinh Thị Yến  Nhi 16/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
369 Đoàn Yến  Nhi 22/04/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Lê Lợi
370 Dương Lê Thảo  Nhi 28/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
371 Lâm Tuyết  Nhi 20/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
372 Lê Ngọc  Nhi 08/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
373 Mai Yến  Nhi 06/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
374 Nguyễn Hà Yến  Nhi 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
375 Nguyễn Lê Yến  Nhi 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
376 Nguyễn Ngọc Bảo  Nhi 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
377 Nguyễn Thảo  Nhi 18/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
378 Nguyễn Thị Hoàng  Nhi 28/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
379 Phạm Thị Thảo  Nhi 25/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
380 Phạm Võ Phương  Nhi 10/04/2008 Quảng Trị Nữ Kinh THCS Hùng Vương
381 Phạm Yến  Nhi 17/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
382 Trần Nguyễn Phương  Nhi 16/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
383 Trần Thị Yến  Nhi 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
384 Trương Hoàng Ý  Nhi 01/01/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
385 Hồ Thị  Nhị 11/10/2006 Quảng Trị Nữ Bru-Vân Kiều THCS Lạc Long Quân
386 Bùi Thị Quỳnh  Như 20/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
387 Chóng Gia  Như 23/10/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
388 Đào Thị Bảo  Như 21/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
389 Hoàng Dương Quỳnh  Như 18/06/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
390 Huỳnh Đặng Quỳnh  Như 12/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
391 Huỳnh Lê Tâm  Như 10/03/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS Y Ngông Niê Kđăm
392 Huỳnh Nguyễn Gia  Như 23/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
393 Nguyễn Thị Bảo  Như 06/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
394 Tạ Quỳnh  Như 24/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
395 Kim Thị Tuyết  Nhung 11/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
396 H’ Đê Na  Niê 20/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
397 H’ Diên  Niê 12/02/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
398 H Lau Ra  Niê 07/11/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Hùng Vương
399 H’ Milinh  Niê 20/06/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
400 H Sim Bia  Niê 10/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
401 Lê  Ninh 05/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
402 Bùi Hà Kiều  Oanh 11/12/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Lợi
403 Huỳnh Thị Kim  Oanh 22/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
404 Huỳnh Trung  Pháp 25/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
405 Lê Gia  Phát 09/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
406 Nguyễn Dương Tấn  Phát 08/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
407 Nguyễn Hoàng  Phát 06/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
408 Nguyễn Tuấn  Phát 18/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
409 Tạ Nguyên  Phát 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
410 Trần Đình  Phát 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
411 Vũ Duy  Phát 01/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
412 Nguyễn Cao  Phi 18/06/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
413 Bùi Minh  Phong 01/01/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Nguyễn Du
414 Đào Trung  Phong 05/10/2008 Hưng Yên Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
415 Hà Thanh  Phong 22/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
416 Lê Quốc  Phong 18/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
417 Lưu Thanh  Phong 05/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
418 Nguyễn Nam  Phong 15/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
419 Nguyễn Ngọc  Phong 09/03/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Nguyễn Tất Thành
420 Nguyễn Tuấn  Phong 21/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
421 Trần Đình  Phong 20/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
422 Văn Hiếu  Phong 25/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
423 Võ Đặng Thanh  Phong 13/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
424 Lại Thiên  Phú 03/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
425 Lê Hưng  Phú 23/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
426 Hoàng Văn  Phúc 07/02/2008 Đắk Lắk Nam Tày PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
427 Nguyễn Chu Gia  Phúc 27/05/2008 Khánh Hòa Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
428 Nguyễn Hữu Hoàng  Phúc 25/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
429 Nguyễn Thái  Phúc 23/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
430 Nguyễn Trần Thiên  Phúc 24/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
431 Phạm Hoàng Gia  Phúc 12/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
432 Trần Nguyên  Phúc 07/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
433 Hàn Kim  Phụng 04/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
434 Vũ Nguyễn Thiên  Phước 16/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
435 Bùi Thanh  Phương 14/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
436 Đinh Hoàng  Phương 01/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
437 Lê Thị Uyên  Phương 27/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
438 Nguyễn An  Phương 18/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
439 Nguyễn Thị Thu  Phương 14/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
440 Phan Thị Thảo  Phương 30/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
441 Trần Ngọc Thảo  Phương 25/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
442 Lưu Trần Bích  Phượng 10/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
443 Nguyễn Thị  Phượng 22/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
444 Lê Hưng  Quân 14/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
445 Nguyễn Công Thiên  Quân 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
446 Nguyễn Hoàng  Quân 18/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
447 Trần Ngọc  Quân 05/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
448 Trần Quốc  Quân 21/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
449 Trịnh Lê Hồng  Quân 17/05/2008 Thừa Thiên Huế Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
450 Trịnh Ngọc Thư  Quân 23/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh
451 Vũ Minh  Quân 24/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
452 Nguyễn Trần Minh  Quang 31/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
453 Nguyễn Ngọc  Quyên 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
454 Trần Đỗ Ngọc  Quyên 10/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
455 Trần Vũ Thảo  Quyên 18/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
456 Vũ Thị Thảo  Quyên 19/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
457 Bùi Ngọc Bảo  Quỳnh 16/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
458 Đặng Ngô Thảo  Quỳnh 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
459 Hồ Thị Như  Quỳnh 25/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
460 Lê Ngọc Như  Quỳnh 16/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
461 Lê Thị Thanh  Quỳnh 11/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
462 Phan Thị Như  Quỳnh 28/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
463 Trần Thị Như  Quỳnh 12/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
464 Hồ Trịnh Hoàng  San 08/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
465 Hoàng Minh  Sang 05/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
466 Lê Hoàng  Sang 10/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chư Êwi
467 Hoàng Văn  Sơn 14/12/2008 Bắc Ninh Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
468 Phạm Trần Quang  Sơn 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
469 Thiều Anh  Sơn 18/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
470 Trần Đình  Sơn 31/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
471 Trần Lê Nguyên  Sơn 29/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
472 Trần Quỳnh  Sương 04/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
473 Lại Văn  Tài 06/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
474 Lê Tấn  Tài 27/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
475 Phạm Đức  Tài 14/05/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Trần Phú
476 Bùi Trí  Tâm 22/01/2007 Đắk Lắk Nam Mường THCS Lạc Long Quân
477 Hoàng Thị Thanh  Tâm 22/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
478 Huỳnh Thị Mỹ  Tâm 26/08/2008 Phú Yên Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
479 Phạm Hữu Nhật  Tâm 10/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
480 Lê Thanh  Tân 26/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
481 Nguyễn  Thắng 26/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
482 Đào Phương  Thanh 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
483 Trần Thị Phương  Thanh 08/03/2008 Nam Định Nữ Kinh THCS Hòa Khánh
484 Vũ Thị  Thanh 10/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
485 Đỗ Trung  Thành 01/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám
486 Lê Đào Nhật  Thành 18/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
487 Nông Văn  Thành 25/12/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Lê Lợi
488 Đỗ Phương  Thảo 25/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
489 Hoàng Thị Phương  Thảo 29/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
490 Lê Thị Thanh  Thảo 24/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
491 Nguyễn Diệu  Thảo 21/12/2008 Hà Tĩnh Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
492 Nguyễn Đỗ Phương  Thảo 03/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
493 Nguyễn Minh  Thảo 24/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
494 Nguyễn Thị  Thảo 10/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
495 Nguyễn Thị Phương  Thảo 28/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
496 Nguyễn Trần Thanh  Thảo 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trưng Vương
497 Phạm Thanh  Thảo 07/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
498 Phạm Thị Phương  Thảo 08/11/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
499 Phạm Thị Thanh  Thảo 05/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
500 Quách Gia Yên  Thảo 09/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
501 Danh Thị Ngọc  Thi 29/10/2008 Đắk Nông Nữ Khơ-me THCS Hoàng Văn Thụ
502 Mai Thị Phương  Thi 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
503 Phạm Thị Tây  Thi 09/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
504 Trần Bảo Anh  Thi 06/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
505 Nguyễn Nhật  Thiên 15/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
506 Nguyễn Vĩnh Nhật  Thiên 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
507 Phạm Minh  Thiên 21/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
508 Đào Quang  Thiện 14/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
509 Nhữ Thị Diệu  Thiện 31/05/2008 Hải Dương Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
510 Trương Nguyễn Quốc  Thiện 19/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
511 Diệp Thế Gia  Thịnh 16/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
512 Hồ Gia  Thịnh 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
513 Huỳnh Nguyễn Thái  Thịnh 07/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
514 Lê Văn  Thịnh 08/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
515 Hoàng Thị Thanh  Thơ 14/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
516 Nguyễn Đào Anh  Thơ 09/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
517 Nguyễn Đức  Thông 12/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
518 Lê Bùi Minh  Thư 24/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
519 Lê Ngọc Anh  Thư 01/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
520 Ngô Hoàng Anh  Thư 02/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
521 Nguyễn Anh  Thư 09/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
522 Nguyễn Hoàng Tuyết  Thư 01/07/2008 Bình Thuận Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
523 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 29/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
524 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 25/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
525 Phạm Hoàng Anh  Thư 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
526 Phạm Song  Thư 22/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
527 Phan Hoàng Anh  Thư 18/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
528 Phan Nguyễn Anh  Thư 03/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám
529 Trần Thị Minh  Thư 12/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
530 Nguyễn Tứ  Thuận 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
531 Phạm Như  Thuỳ 18/01/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Hùng Vương
532 Nguyễn Bảo  Thy 29/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
533 Nguyễn Hà Bảo  Thy 30/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Dray Bhăng
534 Nguyễn Ngọc Bảo  Thy 04/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
535 Đặng Nguyễn Thủy  Tiên 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
536 Trần Thị Thủy  Tiên 17/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
537 Trần Thủy  Tiên 05/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
538 Võ Huỳnh Gia Cát  Tiên 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
539 Đoàn Đình Gia  Tiến 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
540 Tống Viết  Tiến 29/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
541 Lê Anh  Trâm 12/04/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
542 Lê Ngọc  Trâm 04/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
543 Ngô Hà Bảo  Trâm 21/05/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
544 Nguyễn Ngọc Bảo  Trâm 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
545 Lê Hoàng Bảo  Trân 07/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
546 Lê Hoàng Bảo  Trân 08/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
547 Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 28/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
548 Nguyễn Phan Bảo  Trân 08/11/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
549 Hà Nguyễn Thùy  Trang 28/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
550 Lê Huỳnh Thiên  Trang 10/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
551 Nguyễn Huyền Phương  Trang 28/02/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
552 Nguyễn Thị Thùy  Trang 27/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
553 Phạm Huyền  Trang 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
554 Phạm Lê Huyền  Trang 25/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
555 Nguyễn Đình  Trí 02/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
556 Nguyễn Hữu  Trí 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
557 Hoàng Minh  Triết 24/02/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Lạc Long Quân
558 Huỳnh Minh  Triết 17/02/2008 Bình Định Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
559 Lê Lê Việt  Trinh 14/10/2008 Thái Bình Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
560 Lê Nguyễn Mai  Trinh 17/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
561 Nguyễn Thị Thục  Trinh 20/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
562 Lộc Thanh  Trúc 08/09/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Lạc Long Quân
563 Ngô Thị Thanh  Trúc 09/11/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Nâm Nung
564 Nguyễn Đan  Trường 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
565 Nguyễn Nhật  Trường 17/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
566 Trần Vân  Trường 15/08/2008 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
567 Đặng Nguyễn Tuấn  20/08/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
568 Hà Thị Cẩm  18/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
569 Nguyễn Thị Kim  19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
570 Phạm Hoàng  30/01/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
571 Bùi Lưu Văn  Tuấn 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Mường THCS Lê Lợi
572 Lê Anh  Tuấn 07/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
573 Lê Nguyễn Anh  Tuấn 27/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
574 Nguyễn Anh  Tuấn 12/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
575 Phạm Anh  Tuấn 02/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
576 Trần Anh  Tuấn 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
577 Nguyễn Đình Bảo  Tuệ 05/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
578 Nguyễn Ngọc Gia  Tuệ 15/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
579 Nguyễn Thanh  Tùng 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
580 Đỗ Lương Cát  Tường 09/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
581 Trần Đức  Tuyên 28/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
582 Trần Đăng Lâm  Tuyền 14/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
583 Hoàng Thị Ánh  Tuyết 31/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
584 Bùi Hà Phương  Uyên 05/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
585 Đặng Ngọc Thảo  Uyên 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
586 Đỗ Ngọc Phương  Uyên 12/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
587 Lê Thu  Uyên 15/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
588 Ngô Thị Thảo  Uyên 08/01/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
589 Nguyễn Cao Mai  Uyên 07/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
590 Nguyễn Lê Bảo  Uyên 22/02/2008 Bến Tre Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
591 Nguyễn Thị Ngọc  Uyên 30/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
592 Nguyễn Thị Trúc  Uyên 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
593 Phạm Thị Thu  Uyên 25/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
594 Phan Nhật Bảo  Uyên 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
595 Danh Thị Tường  Vân 15/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
596 Hồ Thị Hồng  Vân 25/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
597 Hoàng Thị Thúy  Vân 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Quang Trung
598 Lê Ngọc Hải  Vân 29/01/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
599 Trần Thị Thúy  Vân 10/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
600 Nguyễn Mạnh  Văn 23/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
601 Đinh Quang  Vinh 22/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
602 Nguyễn Trần Quang  Vinh 29/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
603 Phạm Hoàng Gia  Vinh 12/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
604 Phan Phước  Vĩnh 05/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
605 Lê Đình Anh  22/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
606 Phạm Anh  12/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
607 Đoàn Lê Thảo  Vy 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
608 Lục Thị Nhật  Vy 10/09/2008 Bình Dương Nữ Nùng THCS Lê Lợi
609 Ngô Lê Tường  Vy 09/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
610 Nguyễn Trần Thảo  Vy 09/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
611 Nguyễn Tường  Vy 23/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
612 Phạm Hà  Vy 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
613 Trần Lê Đan  Vy 29/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
614 Trương Ngọc Yến  Vy 19/12/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
615 Võ Lâm Thảo  Vy 13/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
616 Vũ Tường  Vy 30/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
617 Nguyễn Thị  Xuân 27/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
618 Phan Như  Ý 13/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Nhân Văn
619 Trần Thị Như  Ý 26/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
620 Bùi Bảo  Yến 21/07/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
621 Hoàng Thị Phương  Yến 19/08/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Trần Hưng Đạo
622 Mai Nguyễn Kim  Yến 29/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
623 Nguyễn Hoàng  Yến 18/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
624 Phạm Nhật Hải  Yến 02/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
625 Trần Hải  Yến 24/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
626 Thị  Zahuyn 20/01/2008 Đắk Nông Nữ Mnông THCS Lạc Long Quân

 5. Danh sách trúng tuyển vào lớp 10, trường THPT Hồng Đức (danh sách trúng tuyển từ điểm cao xuống đến điểm chuẩn của trường):

Stt Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh THCS
1 Bùi Thị Kim Ngân 08/04/2008 Đắk Lắk Nữ Mường PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
2 Lý Phùng Nhật Đạt 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
3 Hoàng Văn Phúc 07/02/2008 Đắk Lắk Nam Tày PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
4 Y’ An Hmõk 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT TP Buôn Ma Thuột
5 Y’ Trung Niê Kdăm 18/09/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin
6 Đỗ Hoàng Trúc Ly 15/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Chu Trinh
7 Nông Hoàng Quốc Huy 06/10/2007 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Nguyễn Tri Phương
8 Trần Như Hải Nam 02/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
9 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 12/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Văn Đồng
10 Hà Thị Cẩm Tú 18/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
11 Nguyễn Ngọc Anh Thư 29/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
12 Vũ Khánh Ly 19/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
13 Vương Tố Mai 14/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
14 Nguyễn Thị Trúc Uyên 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
15 Ngô Trần Vân Anh 08/03/2008 Gia Lai Nữ Kinh TH – THCS Đăk Hlơ
16 Khương Mạnh Khôi 14/02/2008 Đà Nẵng Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Hoàng Việt
17 Lê Đình Anh Vũ 22/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
18 Trần Ngọc Thảo Phương 25/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
19 Nguyễn Bích Ngọc 14/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
20 Đặng Ngọc Bình 08/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
21 Phan Trọng Mạnh 24/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
22 Trần Thị Phương Thanh 08/03/2008 Nam Định Nữ Kinh THCS Hòa Khánh
23 Lê Trí Bảo 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
24 Vũ Dương Cầm 05/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
25 Phùng Văn Nhân 19/10/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Cao Bá Quát
26 Lâm Đức Nguyên 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
27 Lê Hưng Phú 23/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
28 Trần Lê Nguyên Sơn 29/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
29 Nguyễn Thái Phúc 23/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
30 Phạm Hữu Nhật Tâm 10/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
31 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 23/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
32 Ngô Minh Hoàng 10/08/2008 Kon Tum Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
33 Phạm Song Thư 22/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
34 Phạm Tô Thùy Dương 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
35 Huỳnh Thụy Phú An 13/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
36 Trần Vân Trường 15/08/2008 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
37 Võ Huỳnh Gia Cát Tiên 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
38 Nguyễn Hoàng Minh 16/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
39 Vũ Long Giang Châu 07/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Chu Trinh
40 Trương Công Quốc An 15/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
41 Cung Trọng Vĩnh Khang 04/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
42 Trần Đỗ Ngọc Quyên 10/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
43 Vũ Thị An Bình 17/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
44 Hoàng Dương Quỳnh Như 18/06/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
45 Nguyễn Khánh Ngọc 01/07/2008 Khánh Hòa Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
46 Nguyễn Hoàng Ánh 08/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
47 Nguyễn Thắng 26/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
48 Mai Gia Hưng 09/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
49 Đoàn Lê Thảo Vy 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
50 Bùi Bảo Yến 21/07/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
51 Lưu Trần Bích Phượng 10/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
52 Hà Thanh Phong 22/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
53 Trần Ngọc Hoà 15/03/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lý Thường Kiệt
54 Nguyễn Trần Thanh Thảo 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trưng Vương
55 Nguyễn Yến Chi 12/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
56 Hà Nguyễn Thùy Trang 28/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
57 Bùi Thị Quỳnh Như 20/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
58 Trần Công Minh 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
59 Nguyễn Gia Hân 20/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
60 Hoàng Thị Thanh Tâm 22/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
61 Nguyễn Diệu Thảo 21/12/2008 Hà Tĩnh Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
62 Lưu Thanh Phong 05/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
63 Hàn Kim Phụng 04/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
64 Nguyễn Đào Anh Thơ 09/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
65 Đinh Hương Giang 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
66 Bùi Minh Nguyên 20/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
67 Lê Chung Nghĩa 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
68 Nguyễn Tứ Thuận 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
69 Phạm Quỳnh Anh 09/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng
70 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
71 Vũ Thị Mai Ngọc 18/12/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Nguyễn Trường Tộ
72 H – Sơ Mi Niê Ktla 23/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
73 Phạm Hải Đăng 09/07/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
74 Phan Hoàng Anh Thư 18/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
75 Trần Thị Yến Nhi 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
76 Phan Gia Khánh 31/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
77 Đặng Ngô Thảo Quỳnh 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
78 Mai Phan Hạnh Dung 22/03/2008 An Giang Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
79 Nguyễn Ngọc Tú Anh 21/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
80 Lê Ngọc Hải Vân 29/01/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
81 Lê Đình Minh 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
82 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
83 Nguyễn Kiều Anh 28/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
84 Nguyễn Trọng Tuấn Anh 13/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
85 Nguyễn Thị Nhạn 27/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
86 Bùi Trí Tâm 22/01/2007 Đắk Lắk Nam Mường THCS Lạc Long Quân
87 Trần Ngọc Quân 05/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
88 Phạm Duy Hùng 11/03/2008 Cần Thơ Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
89 Mai Thu Dung 02/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
90 Nguyễn Lương Khánh Linh 25/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
91 Bùi Hoàng Quốc Khánh 02/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
92 H Sim Bia Niê 10/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
93 Huỳnh Lê Thu Hiền 23/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
94 Ngô Hà Bảo Trâm 21/05/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
95 Trần Tuấn Đạt 07/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
96 Nguyễn Anh Tuấn 12/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
97 Lương Hoàng Anh 03/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
98 Đào Phương Thanh 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
99 Nguyễn Thị Ngọc Hân 14/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
100 Nguyễn Minh Hằng 17/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
101 Trần Thị Thu Hà 21/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
102 Nguyễn Song An 07/11/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
103 Hoàng Thị Phương Thảo 29/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
104 Nguyễn Ngọc Hiền 27/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
105 Phạm Tiểu Mẫn 14/01/2008 Đồng Nai Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
106 Nguyễn Hoàng Linh 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
107 Nguyễn Thị Như Loan 24/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
108 Lại Thiên Phú 03/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
109 Lê Quốc Phong 18/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
110 Vũ Minh Quân 24/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
111 Nguyễn Thị Bảo Như 06/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
112 Hoàng Thị Thúy Vân 03/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Quang Trung
113 Lê Hoàng Bảo Trân 07/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
114 Lê Trung Đạt 25/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
115 Vũ Thị Thanh 10/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
116 Thái Nguyễn Anh Hoàng 04/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
117 Trần Hoàng Lam 09/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
118 Dương Lâm Khang 11/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
119 Trần Thị Minh Thư 12/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
120 Nông Văn Thành 25/12/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Lê Lợi
121 Y Dương Mlô 30/11/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê TH, THCS VÀ THPT Victory
122 Nguyễn Châu Khang 24/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
123 Trương Gia Hưng 13/07/2008 Quảng Nam Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
124 Trần Nguyên Bảo 21/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Hoàng Việt
125 Trương Lê Trà My 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
126 Lê Ngọc Trâm 04/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
127 Nguyễn Trần Trung Hiếu 19/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
128 Mai Quang Minh 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
129 Trần Vũ Thảo Quyên 18/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
130 Phan Quốc Huy 13/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chư Êwi
131 Nguyễn Tiến Dũng 20/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
132 Phạm Huyền Trang 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
133 Trương Thị Ngọc Ánh 03/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
134 Huỳnh Nguyễn Thái Thịnh 07/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
135 Phạm Minh Thiên 21/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
136 Lê Duy Đan 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
137 Nguyễn Thảo Nhi 18/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
138 Huỳnh Nguyễn Hưng Duy 20/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
139 Lê Nguyễn Mai Trinh 17/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
140 Vũ Tuấn Kiệt 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
141 Nguyễn Thị Xuân 27/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
142 Trần Đình Phát 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
143 Lê Hoàng Bảo Trân 08/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
144 Nguyễn Thị Mai Anh 15/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
145 Quản Ngọc Trâm Anh 03/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
146 Nguyễn Kim Đình Huy 05/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
147 Phan Trí Hiếu 13/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
148 Lê Hoàng Hải 08/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
149 Đào Tấn Dũng 25/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
150 Phan Minh Khôi 21/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
151 Lê Hoàng Kiều Linh 16/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
152 Nguyễn Bảo Hân 02/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
153 Nguyễn Nữ Hạnh Nguyên 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
154 Nguyễn Lê Yến Nhi 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
155 Trần Huỳnh Ngọc Châu 18/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
156 Vũ Ngọc Phương Linh 30/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
157 Nguyễn Mạnh Khôi Nguyên 25/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
158 Phạm Hà Vy 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
159 Lê Khánh An 29/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
160 Phạm Quỳnh Anh 26/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
161 Đinh Văn Hải 18/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
162 Mai Thị Phương Thi 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
163 Đinh Hoàng Phương 01/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
164 Nguyễn Hoàng Quân 18/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
165 H’ Kăt Đa Bkrông 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
166 Đỗ Phương Thảo 25/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
167 Huỳnh Nguyễn Gia Hân 11/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
168 Mai Yến Nhi 06/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
169 Lục Thị Nhật Vy 10/09/2008 Bình Dương Nữ Nùng THCS Lê Lợi
170 Đinh Thị Yến Nhi 16/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
171 Phạm Đức Tài 14/05/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Trần Phú
172 Nguyễn Hoàng Mỹ An 06/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
173 Hà Bảo Ngọc 07/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
174 Đinh Ngọc Huy 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
175 Huỳnh Lê Ngọc Điệp 24/08/2008 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
176 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
177 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
178 Phạm Minh Hoàng 17/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
179 Trần Thị Như Quỳnh 12/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
180 Phạm Thị Tây Thi 09/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
181 Trịnh Xuân Đức Anh 28/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
182 Nguyễn Thị Kim Tú 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
183 Nguyễn Lê Hoàng Ngân 26/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
184 Đoàn Nguyễn Anh Dương 02/07/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
185 Lê Nguyễn Phương Anh 12/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
186 Nguyễn Hoàng Thảo Hiền 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
187 Nguyễn Phan Việt Hưng 09/11/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
188 Nguyễn Việt Anh 12/03/2008 Hà Tây Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
189 Phan Huy Hoàng 09/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
190 Huỳnh Lê Tâm Như 10/03/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS Y Ngông Niê Kđăm
191 Huỳnh Minh Triết 17/02/2008 Bình Định Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
192 Nguyễn Hữu Trí 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
193 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 25/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
194 Lương Ngọc Minh Châu 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
195 Trương Ngọc Hân 30/12/2008 Khánh Hòa Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
196 Trần Thị Thúy Vân 10/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
197 Phạm Hùng Hoàng Anh 06/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
198 Phan Văn Long 12/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
199 Bùi Trần Khánh Hương 31/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
200 Hồ Việt Anh 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
201 Nguyễn Thị Trâm Anh 25/07/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Đăk Nang
202 Vũ Nguyễn Hoàng Nguyên 09/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
203 Vũ Linh Đan 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
204 Phạm Hoàng Gia Phúc 12/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
205 Đậu Ngọc Bảo Anh 23/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
206 Bùi Hà Phương Uyên 05/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
207 Trần Ngọc Nguyên Khôi 20/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
208 Trần Quỳnh Sương 04/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
209 Mai Việt Cường 30/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
210 Phạm Anh Tuấn 02/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
211 Trần Nguyễn Phương Nhi 16/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
212 Phạm Hoàng Tú 30/01/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
213 Thái Nguyễn Duy Nguyên 05/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
214 Nguyễn Tấn Hoàng 23/04/2008 Bình Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
215 Phạm Thị Kim Ngân 11/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
216 Nhữ Thị Diệu Thiện 31/05/2008 Hải Dương Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
217 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 27/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
218 Đinh Thị Thanh Huyền 10/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
219 Trần Lê Khánh Ngọc 26/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
220 Trần Quang An 28/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
221 Nguyễn Thị Vân Anh 25/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
222 Trần Thị Kim Dung 09/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
223 Lê Mỹ Dung 31/10/2008 Bắc Giang Nữ Nùng THCS Lạc Long Quân
224 Huỳnh Đặng Quỳnh Như 12/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
225 Bành Thảo Duyên 11/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
226 Lê Đình Quốc An 16/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
227 Nguyễn Quốc Nhật 08/01/2008 Bình Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
228 Trịnh Thúy An 10/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
229 Nguyễn Văn Lâm 27/07/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
230 Nguyễn Dương Tấn Phát 08/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
231 Bùi Gia Nguyên 24/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
232 Đỗ Ngọc Mỹ Dung 17/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
233 Nguyễn Nhật Thiên 15/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
234 Văn Gia Huy 04/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
235 Võ Lê Nguyên Bình 04/01/2008 Bình Phước Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
236 Phạm Hoàng Gia Vinh 12/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
237 Lương Tô Hoàng Nguyên 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
238 Đặng Nữ Đan Nhi 30/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
239 Nguyễn Thị Thanh Bình 27/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
240 Đỗ Lương Cát Tường 09/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
241 Thiều Bích Ngân 29/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
242 H’ Diên Niê 12/02/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
243 Vũ Ngọc Gia Nghi 10/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
244 Trần Phương Ly 10/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
245 Diệp Thế Gia Thịnh 16/10/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
246 Phạm Hoàng Anh Thư 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
247 Lê Hưng Quân 14/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
248 Trịnh Trung Hiếu 09/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
249 Quách Gia Yên Thảo 09/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
250 Văn Tiến Dũng 06/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
251 Lâm Tuyết Nhi 20/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
252 Nguyễn Đan Trường 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
253 H’ Đê Na Niê 20/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
254 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
255 Đặng Nguyễn Tuấn Tú 20/08/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
256 Hoàng Minh Triết 24/02/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Lạc Long Quân
257 Lương Ngọc Hân 11/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
258 Ngô Mỹ Hoa 02/05/2008 Đồng Nai Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
259 H Me Ry Hđơk 06/11/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Ea Bhôk
260 Ngô Minh Chánh 11/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
261 Vũ Thị Kim Anh 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
262 Lại Văn Tài 06/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
263 H Wi Hmǒk 12/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
264 H Chi La Hmǒk 25/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
265 Lê Thị Uyên Phương 27/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
266 Phạm Anh Vũ 12/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
267 Lê Thị Thanh Quỳnh 11/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
268 Danh Thị Tường Vân 15/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
269 Phạm Lê Xuân Ngọc 31/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Huỳnh Thúc Kháng
270 Trần Phạm Quỳnh Chi 21/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
271 Trần Thị Thủy Tiên 17/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
272 Đỗ Xuân Bách 10/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
273 Đinh Thị Kim Anh 20/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
274 Lê Anh Tuấn 07/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
275 Nguyễn Ngọc Quyên 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
276 Hoàng Thị Khánh Ly 25/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Chư Quynh
277 Đào Quang Thiện 14/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
278 Huỳnh Thị Mỹ Linh 02/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
279 Đàm Thị Hồng Diễm 17/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
280 Trần Nhật Nguyên 02/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
281 Phạm Quỳnh Nga 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
282 Phan Như Ý 13/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Nhân Văn
283 Trần An Dương 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
284 Nguyễn Đức Mạnh 13/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
285 Bùi Minh Phong 01/01/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Nguyễn Du
286 Nguyễn Công Đạt 09/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
287 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTNT Tây Nguyên
288 Phạm Thanh Thảo 07/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
289 Phạm Lê Huyền Trang 25/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
290 Ngô Hoàng Hà 02/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
291 Phạm Thị Kim Loan 18/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
292 Đặng Thu Hiền 16/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
293 Đặng Ngọc Vũ Nguyên 17/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
294 Phạm Gia Bảo 22/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
295 Đỗ Trung Thành 01/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám
296 Đặng Nguyễn Thủy Tiên 07/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
297 Đoàn Yến Nhi 22/04/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Lê Lợi
298 Nguyễn Thiện Nhân 24/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
299 Lạc Giai Hồng Hạnh 26/08/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
300 Vi Nhật Hoàng Anh 08/04/2008 Gia Lai Nam Thái THCS Chu Văn An
301 Chu Phạm Thái Đăng 20/06/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Trần Hưng Đạo
302 Huỳnh Nguyễn Gia Như 23/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
303 Nguyễn Bảo Thy 29/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
304 Nguyễn Công Thiên Quân 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
305 Trần Đình Sơn 31/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
306 Bùi Thanh Phương 14/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
307 Phan Thị Ngọc Anh 20/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
308 Nguyễn Phan Nguyệt Anh 20/05/2008 Quảng Ngãi Nữ Kinh THCS Tân Lợi
309 Phan Thị Thảo Phương 30/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
310 H Diệu Linh Ayũn 27/09/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
311 Trương Nguyễn Quốc Thiện 19/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
312 Lê Ngọc Anh Thư 01/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
313 Nguyễn Anh Nhật 19/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng
314 Ngô Thị Thanh Trúc 09/11/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Nâm Nung
315 Nguyễn Trần Thảo Vy 09/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
316 Nguyễn Thị Thảo Linh 28/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
317 Trần Việt Anh 24/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
318 Nguyễn Ngọc Phong 09/03/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Nguyễn Tất Thành
319 Lê Đình Đạt 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
320 Trần Gia Khánh 03/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
321 Nguyễn Cao Phương Nguyên 10/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
322 Nguyễn Hoàng Gia Hy 12/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trung Hòa
323 Trần Vũ Long 08/01/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
324 Lê Thị Phương Giang 11/12/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
325 Bùi Hà Kiều Oanh 11/12/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Lợi
326 Đặng Thanh Lâm 10/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
327 Trần Đăng Khoa 08/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
328 Đào Thị Bảo Như 21/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
329 Trần Quốc Quân 21/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
330 Ngô Lê Tường Vy 09/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
331 Lê Vũ Việt Anh 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng
332 Đỗ Ngọc Phương Uyên 12/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
333 H’ Ly Za Bkrông 19/12/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
334 Lê Thị Ngọc Anh 08/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
335 Phạm Văn Điệp 12/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
336 Bùi Xuân Nguyên 01/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
337 Nguyễn Trần Quang Vinh 29/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
338 Nguyễn Thị Thu Ngân 13/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
339 Hoàng Thị Ánh Tuyết 31/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
340 Lê Anh Trâm 12/04/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
341 Trương Thị Thu Hiền 22/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
342 Phạm Bùi Diệu Ly 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
343 Nguyễn Đức Hiếu 18/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
344 Lê Huỳnh Tuấn Đạt 16/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
345 Nguyễn Văn Hiếu 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
346 Đỗ Đức Anh 24/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
347 Kiều Thùy Dung 24/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
348 Nguyễn Phúc Đại 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
349 Phạm Bùi Nhật Ly 05/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
350 Trương Hoàng Ý Nhi 01/01/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
351 Trần Việt Anh 25/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
352 Đào Hồng Ân 15/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
353 Nguyễn Khánh Linh 08/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
354 Huỳnh Thị Mỹ Tâm 26/08/2008 Phú Yên Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
355 Phạm Trần Quang Sơn 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
356 Nguyễn Thị Thảo 10/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
357 Trần Bảo Duy 04/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Quang Diệu
358 Lê Thị Thanh Thảo 24/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
359 Trần Anh Tuấn 03/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
360 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 28/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
361 Nguyễn Trần Minh Quang 31/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
362 Phạm Thị Thanh Thảo 05/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
363 Lê Đình Đức 04/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
364 Vưu Vũ Đông Anh 09/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
365 Thiều Anh Sơn 18/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
366 Trần Thu Hằng 13/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
367 Nguyễn Tuấn Đạt 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
368 Phan Tấn Đức 07/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
369 Lê Lê Việt Trinh 14/10/2008 Thái Bình Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
370 Đoàn Mạnh Cường 02/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
371 Đặng Hương Ngọc Hân 05/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
372 Tạ Nguyên Phát 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
373 Trịnh Tiến Anh 06/05/2008 Gia Lai Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
374 H Djoan Byă 20/02/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
375 Lê Tấn Tài 27/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
376 Trần Thị Thanh Hiền 20/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
377 Nguyễn Nhật Trường 17/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
378 Y – Quý Hđơk 01/08/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Đoàn Thị Điểm
379 Trịnh Ngọc Thư Quân 23/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh
380 Y Ian Bkrông 07/04/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Lê Lợi
381 Phan Anh Khôi 06/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
382 Vũ Khánh Huyền 05/09/2008 Hà Nội Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
383 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
384 Huỳnh Trọng Hiếu 31/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
385 Nguyễn Thị Thanh Bình 04/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
386 Trương Thị Thùy Mai 12/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
387 Nguyễn Phan Anh 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
388 Hồ Thị Hồng Vân 25/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
389 Ayun Hoàng Bảo Minh 22/09/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Hùng Vương
390 Lê Hoàng Sang 10/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chư Êwi
391 Huỳnh Phú An 15/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
392 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 24/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
393 Võ Đặng Thanh Phong 13/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
394 Nguyễn Phan Bảo Trân 08/11/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
395 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
396 Nguyễn Hoàng Yến 18/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
397 Từ Gia Kỳ 26/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
398 Bùi Anh Nam 11/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
399 Nguyễn Hà Bảo Thy 30/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Dray Bhăng
400 Chóng Gia Như 23/10/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
401 Nguyễn Phan Thành Công 01/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
402 Huỳnh Nhân 27/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
403 Trương Thị Kim Hồng 11/10/2008 Đắk Nông Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
404 Trịnh Bảo An 04/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
405 Đinh Nguyễn Hoàng Gia 02/07/2008 Ninh Thuận Nam Thổ THCS Đoàn Thị Điểm
406 Phạm Ngọc Quang Lâm 12/08/2008 Tiền Giang Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
407 Hồ Thị Nhị 11/10/2006 Quảng Trị Nữ Bru-Vân Kiều THCS Lạc Long Quân
408 Vũ Thị Thảo Quyên 19/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
409 Nguyễn Trường Lâm 23/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
410 Đặng Ngọc Thảo Uyên 04/10/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
411 Nguyễn Đặng Hoàng Ngân 23/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
412 Lê Gia Phát 09/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
413 H Nguăch Ktul 18/01/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
414 Nguyễn Hoàng Phát 06/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
415 Nguyễn Tuấn Anh 18/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
416 Bùi Thị Yến Nhi 28/01/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Lê Lợi
417 Nguyễn Trà My 23/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
418 Mai Diệu Linh 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Thái THCS Lê Lợi
419 Nguyễn Hà Yến Nhi 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
420 Lê Phan Minh Hoàng 15/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
421 Châu Khánh Ngọc 18/09/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Đoàn Thị Điểm
422 Lê Ninh 05/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
423 Nguyễn Mạnh Văn 23/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
424 Huỳnh Ngọc Bảo 07/10/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Nguyễn Thành Hãn
425 Trần Đức Tuyên 28/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
426 Phan Nguyễn Anh Thư 03/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám
427 Nguyễn Thị Huyền Diệu 30/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
428 Phạm Võ Phương Nhi 10/04/2008 Quảng Trị Nữ Kinh THCS Hùng Vương
429 Nguyễn Cao Phi 18/06/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
430 Nguyễn Trọng Nhân 12/03/2008 Quảng Ngãi Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
431 Nguyễn Lê Thảo My 07/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
432 Nguyễn Nam Long 09/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
433 Phạm Lê Bá Huy 20/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
434 Trần Trọng Lực 15/05/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
435 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
436 Phạm Thị Phương Thảo 08/11/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
437 Kiều Thị Ngọc Lan 07/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
438 Hoàng Đại Dương 05/04/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
439 Trần Gia Long 09/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
440 Nguyễn Ngọc Khuê 18/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Bình Trọng
441 Nguyễn Thị Phượng 22/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
442 Trần Hòa Bảo Nam 01/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
443 Quách Gia Hân 17/06/2008 Đắk Lắk Nữ Mường THCS Trần Hưng Đạo
444 Đinh Thị Hồng Ngọc 17/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
445 Nguyễn Ngọc Gia Tuệ 15/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
446 Trần Tuấn Anh 29/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
447 Lâm Khánh Nguyên 15/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
448 Trần Anh Khoa 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
449 Phạm Như Thuỳ 18/01/2008 Đắk Nông Nữ Kinh THCS Hùng Vương
450 Hoàng Văn Sơn 14/12/2008 Bắc Ninh Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
451 Vũ Bảo Duy 19/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
452 Huỳnh Thị Kim Oanh 22/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
453 Bùi Ngọc Bảo Quỳnh 16/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
454 Ngô Thị Thảo Uyên 08/01/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
455 Nguyễn Huyền Phương Trang 28/02/2008 Bình Định Nữ Kinh THCS và THPT Đông Du
456 Tống Thị Khánh Linh 08/02/2008 Thanh Hóa Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
457 Nguyễn Hoàng Linh 10/01/2008 Gia Lai Nữ Kinh THCS Hùng Vương
458 Trần Lê Đan Vy 29/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
459 Ngô Nguyễn Thiện Nhân 06/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
460 Hồ Gia Thịnh 01/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
461 Lê Nguyễn Anh Tuấn 27/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
462 Nguyễn Nam Phong 15/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
463 Phan Thị Thanh Hậu 10/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
464 Trần Hải Yến 24/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
465 Nguyễn Hồ Gia Hy 19/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
466 Nguyễn Anh Đức 01/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
467 Trương Thị Minh Nga 07/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
468 Vũ Hoàn Như Hảo 19/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
469 Phan Đức Huy 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
470 Trần Thủy Tiên 05/11/2007 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
471 Phạm Thị Thảo Nhi 25/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
472 Đậu Hoàng Gia Hưng 06/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Chu Văn An
473 Trần Khắc Công 24/05/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
474 Nguyễn Đình Trí 02/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
475 Khương Gia Bảo 08/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
476 Vũ Duy Phát 01/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
477 Lê Đào Nhật Thành 18/06/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
478 Trần Tiến Đạt 02/04/2008 Lâm Đồng Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
479 Mai Nguyễn Kim Yến 29/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
480 Trần Võ Hoàng Mai 20/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
481 Phan Thị Như Quỳnh 28/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
482 Mai Lê Vi Ngọc 14/11/2008 Quảng Nam Nữ Kinh THCS Hùng Vương
483 Na Ta Ly Ksơr Mlô 13/09/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
484 Nguyễn Huy Khánh 31/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
485 Ngô Hoàng Anh Thư 02/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
486 Nguyễn Huỳnh Tráng Kiệt 09/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
487 Văn Hiếu Phong 25/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
488 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 30/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
489 Nguyễn Anh Thư 09/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
490 Nguyễn Cửu Long Nhật 21/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
491 Phạm Trọng Huy 26/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
492 Đoàn Trung Kiên 05/11/2008 Nam Định Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
493 Đoàn Quốc Bảo 16/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
494 Vũ Tường Vy 30/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
495 Nguyễn Anh Minh 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
496 Nguyễn Thiện Khôi 21/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
497 Danh Thị Ngọc Thi 29/10/2008 Đắk Nông Nữ Khơ-me THCS Hoàng Văn Thụ
498 H’ Ka Ta Bkrông 14/07/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
499 Lê Thanh Tân 26/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
500 Dương Quân Hoàng 06/09/2008 Đắk Lắk Nữ Hoa THCS Hùng Vương
501 Hồ Trí Dũng 01/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
502 Hồ Trung Hưng 31/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
503 Nguyễn Vĩnh Nhật Thiên 13/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
504 Tạ Văn Đức 16/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
505 Nguyễn Bảo Đô 17/05/2008 Quảng Nam Nam Kinh THCS Lương Thế Vinh
506 Nguyễn Quang Hưng 30/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
507 Vũ Thị Huyền An 13/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
508 Nguyễn Thanh Tùng 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
509 Huỳnh Trung Pháp 25/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trần Hưng Đạo
510 Kim Thị Tuyết Nhung 11/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
511 Vũ Thị Thu Hương 23/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
512 Nguyễn Tiến Hiệp 02/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
513 Nguyễn Tiến Hiệp 02/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
514 Nguyễn Đỗ Trọng Đại 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Lợi
515 Nguyễn Cao Mai Uyên 07/07/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
516 Bùi Hà Chi 07/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phạm Hồng Thái
517 Nguyễn Tuấn Phong 21/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
518 Nguyễn Hồng Ngọc Kim 27/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
519 Nguyễn Gia Hòa 09/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
520 Bùi Lê Quỳnh Mai 16/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
521 Tạ Hoàng Khánh Linh 20/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
522 Nguyễn Quốc Bảo 07/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
523 Tạ Thị Thảo My 01/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
524 Nguyễn Thị Thục Trinh 20/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Lợi
525 Phạm Ngô Kha Nghi 15/11/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
526 Ngô Bá Nguyễn 08/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
527 Hoàng Minh Sang 05/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
528 H-duyết Hđỡk 07/04/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Trần Hưng Đạo
529 Triệu Thị Như Ngọc 21/12/2008 Đắk Lắk Nữ Dao THCS Lạc Long Quân
530 Trần Hiếu Hải 28/10/2008 Thừa Thiên Huế Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
531 Nguyễn Trà My 06/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
532 Triệu Đại Nghĩa 08/03/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Lạc Long Quân
533 Phạm Yến Nhi 17/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
534 Nguyễn Đình Bảo Tuệ 05/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
535 Vòng Lâm Gia Huy 07/09/2008 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Đoàn Thị Điểm
536 Nguyễn Chu Gia Phúc 27/05/2008 Khánh Hòa Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
537 Phan Hữu Đạt 15/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
538 Phan Tấn Lộc 15/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
539 Bùi Lưu Văn Tuấn 30/10/2008 Đắk Lắk Nam Mường THCS Lê Lợi
540 Nguyễn Văn Hiếu 14/10/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
541 Lưu Quốc Khánh 23/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
542 Trần Thị Như Ý 26/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
543 Tống Viết Tiến 29/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
544 Hồ Lương Hoàng Nam 18/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
545 Phạm Thanh Lịch 18/11/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Hùng Vương
546 Nguyễn Hoàng Na Na 05/12/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
547 Nguyễn Doãn Hoàng 02/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
548 Phan Thị Hoài Băng 03/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
549 Nguyễn Xuân Hoàng 25/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
550 Nguyễn An Phương 18/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
551 Nguyễn Tuấn Phát 18/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
552 Nguyễn Đỗ Phương Thảo 03/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
553 Nguyễn Văn Nhật 06/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
554 Vũ Trung Hiếu 23/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
555 Hoàng Thị Mỹ Duyên 13/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
556 H Lau Ra Niê 07/11/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Hùng Vương
557 Trần Thị Thu Hằng 03/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
558 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
559 Phạm Thị Thu Uyên 25/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
560 Trần Khánh Hưng 18/08/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
561 Tạ Quỳnh Như 24/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
562 Lê Ngọc Như Quỳnh 16/08/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
563 Nguyễn Cảnh Bảo An 15/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
564 Phạm Mỹ Dung 31/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Cừ
565 Huỳnh Thị Kiều My 24/11/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Chư Quynh
566 Trần Bảo Anh Thi 06/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
567 Dương Quân Hoàng 25/04/2008 Đắk Lắk Nam Hoa THCS Hùng Vương
568 Hà Nguyễn Duy Bảo 02/01/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS và THPT Đông Du
569 Phạm Gia Đức Anh 21/03/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
570 Từ Gia Khang 30/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
571 Nguyễn Đức Thông 12/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Trưng Vương
572 Nguyễn Lê Bảo Uyên 22/02/2008 Bến Tre Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
573 Võ Lâm Thảo Vy 13/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
574 Nguyễn Phạm Thiên Long 01/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Bội Châu
575 Lê Huỳnh Đức 12/02/2008 Bình Dương Nam Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi
576 Lê Huỳnh Thiên Trang 10/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Tân Lợi
577 Đỗ Thị Ngọc Linh 05/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
578 Phạm Nhật Hải Yến 02/09/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
579 H’ Nghin Adrỡng 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Lê Lợi
580 Phan Phước Vĩnh 05/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
581 Vũ Hoàng Đông 25/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
582 Trần Đăng Lâm Tuyền 14/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
583 Lê Văn Thịnh 08/09/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
584 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 04/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương
585 Dương Lê Thảo Nhi 28/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
586 Nguyễn Ngọc Hân 17/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
587 Nguyễn Văn Gia Bảo 06/11/2008 Đồng Nai Nam Kinh THCS Phan Chu Trinh
588 Võ Văn Minh Nghĩa 28/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
589 H’ Milinh Niê 20/06/2007 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Trường Tộ
590 Nguyễn Hoàn Ngọc Bích 02/06/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
591 Đinh Quang Vinh 22/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
592 Trần Hồ Gia Bảo 08/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
593 Đào Trung Phong 05/10/2008 Hưng Yên Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
594 Hồ Thái Hiếu 19/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh PTDTNT Tây Nguyên
595 Nguyễn Tấn Dũng 21/01/2008 Đắk Lắk Nam Tày THCS Trần Hưng Đạo
596 Trần Trung Kiên 06/12/2008 Đắk Nông Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
597 Nguyễn Phương Hiếu 20/02/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
598 Đoàn Đình Gia Tiến 12/12/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
599 Thị Zahuyn 20/01/2008 Đắk Nông Nữ Mnông THCS Lạc Long Quân
600 Trần Đình Phong 20/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
601 Nguyễn Trần Thiên Phúc 24/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
602 Nguyễn Tường Vy 23/04/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
603 Bùi Quang Hải 13/07/2008 Thái Bình Nam Kinh THCS Lê Lợi
604 Trần Nguyên Phúc 07/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh TH, THCS VÀ THPT Victory
605 Phan Kiến Đan Huy 05/05/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
606 Trương Ngọc Yến Vy 19/12/2008 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
607 Trịnh Lê Hồng Quân 17/05/2008 Thừa Thiên Huế Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
608 Lê Bùi Minh Thư 24/03/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Phan Bội Châu
609 Hồ Thị Như Quỳnh 25/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trường Tộ
610 Trần Văn Cường 28/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lạc Long Quân
611 Lê Hoàng Trung Chính 09/10/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
612 Vũ Nguyễn Thiên Phước 16/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phạm Hồng Thái
613 Hồ Trịnh Hoàng San 08/02/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
614 Nguyễn Minh Thảo 24/01/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
615 Nguyễn Thị Thu Phương 14/01/2008 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Nguyễn Trường Tộ
616 Lê Thu Uyên 15/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
617 Lộc Thanh Trúc 08/09/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Lạc Long Quân
618 Nguyễn Hoàng Tuyết Thư 01/07/2008 Bình Thuận Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
619 Phan Gia Minh 12/06/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Tân Lợi
620 Hoàng Thị Thanh Thơ 14/10/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lạc Long Quân
621 Lê Ngọc Nhi 08/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
622 Bùi Tony Bkrông 13/03/2008 Đắk Lắk Nam Ê-đê THCS Lê Lợi
623 Nguyễn Huy Hoàng 10/07/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
624 Phan Nhật Bảo Uyên 19/05/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Đoàn Thị Điểm
625 Hoàng Thị Phương Yến 19/08/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Trần Hưng Đạo
626 Nguyễn Trần Ngọc Hân 19/11/2008 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương