Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến, HS chăm ngoan vuợt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện học kỳ I, 2018-2019

Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến, HS chăm ngoan vuợt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện học kỳ I, 2018-2019

Lượt xem:

I. HSG toàn diện STT Lớp Họ và tên ĐTB các môn Học lực Danh hiệu thi đua 1 10A01 Bùi Lê Thảo Chi 8.30 G Giỏi 2 10A01 Phạm Thùy Linh 8.40 G Giỏi 3 10A01 Trần Thị Diễm Quỳnh 8.20 G Giỏi 4 10A01 Đoàn Minh Tâm 8.40 G Giỏi 5 10A01 Đậu Lê Thanh Vân 8.80 G Giỏi 6 10A02 Lê Nguyễn Ngọc Hà 8.70 G [...]