Bài viết và một số hình ảnh về Hội khoá của Cựu Học sinh niên khoá 1997 – 2000 nhân dịp Hội khoá 20 năm ngày ra trường.

Bài viết và một số hình ảnh về Hội khoá của Cựu Học sinh niên khoá 1997 – 2000 nhân dịp Hội khoá 20 năm ngày ra trường.

Lượt xem:

   I.    Bài viết của Cựu HS niên khoá 1997 – 2000: Lời mở đầu       Kính thưa: Quý Thầy Cô và các bạn đồng niên khóa 1997 – 2000!      Trong bầu khí vui tươi đầm ấm của ngày họp mặt hôm nay, chúng em gồm có hơn 400 thành viên thuộc niên khóa 1997 – 2000, rất xúc động khi được tề tựu [...]
Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến, HS chăm ngoan vuợt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện học kỳ I, 2018-2019

Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến, HS chăm ngoan vuợt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện học kỳ I, 2018-2019

Lượt xem:

I. HSG toàn diện STT Lớp Họ và tên ĐTB các môn Học lực Danh hiệu thi đua 1 10A01 Bùi Lê Thảo Chi 8.30 G Giỏi 2 10A01 Phạm Thùy Linh 8.40 G Giỏi 3 10A01 Trần Thị Diễm Quỳnh 8.20 G Giỏi 4 10A01 Đoàn Minh Tâm 8.40 G Giỏi 5 10A01 Đậu Lê Thanh Vân 8.80 G Giỏi 6 10A02 Lê Nguyễn Ngọc Hà 8.70 G [...]