Chương trình trải nghiệm “Hà Giang-Điểm hẹn nơi cực Bắc”: 8h00-11h00, 22/11/2022 tại Bảo tàng Đắk Lắk.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem video giới thiệu tại đây.