Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ trường THPT Hồng Đức và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ trường THPT Hồng Đức và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk; Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột về việc [...]
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 172 của Thành uỷ Kế hoạch  số 11 của Sở GDĐT   [...]
Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 tham khảo (Dành cho CB, Đảng viên)

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 tham khảo (Dành cho CB, Đảng viên)

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây. [...]
Kết quả Hội trại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 -26/3/2019)

Kết quả Hội trại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 -26/3/2019)

Lượt xem:

KẾT QUẢ CHẤM TRẠI VÀ TRÒ CHƠI HỘI TRẠI 26/3/2019 Trại Giải Lớp Điểm cộng thi đua Nhất 10A2, 11A6, 12A9 Tiền thưởng và 100đ thi đua   Nhì 10A1, 10A14, 11A8, 11A9, 12A5, 12A10   Tiền thưởng và 70đ thi đua   Ba 10A3, 10A4, 10A10, 11A3, 11A10, 11A15, 12A2, 12A6, 12A14   Tiền thưởng và 50đ thi đua Khuyến khích Các lớp còn lại 30đ thi đua Hoá trang [...]