Bài giảng điện tử Toán (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Ngữ văn (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tiếng Anh (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Hóa học (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tiếng Anh (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023): GV Phan Thị Thúy Ái

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tiếng Anh (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Sinh 12, CN 10 (Hội thi BGĐT, thiết bị DH số cấp trường 2022-2023)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Việt Bắc – phần I: Tác giả Tố Hữu

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử Tác giả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng điện tử các môn (DT)

Lượt xem: Lượt tải:

Bài giảng ĐT môn Ngữ văn (HKII)

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »