Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
88/QĐ-BGDĐT 05/01/2024 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Quyết định phê duyệt SGK 12 (đợt 1) của Bộ GDĐT: QĐ số 88 ngày 05/01/2024
27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 17 ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn SGK
68/BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông (Bộ và Sở GDĐT)
4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX
1695/SGDĐT-TTr 14/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2022-2023
5391/BGDĐT-NGCBQLGD 14/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo (trước 01/11/2022)
1657/SGDĐT-GDTrH-GDTX 10/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
1634/SGDĐT-GDTrH-GDTX 04/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn triển khai giáo dục Nghề phổ thông năm học 2022-2023
1577/SGDĐT-QLCLCNTT 29/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022 – 2023.
1585/SGDĐT-GDTrH-GDTX 29/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc.
1547/SGDĐT-GDTrH-GDTX 23/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022-2023
1543/SGDĐT-VP 23/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023
Trang 1 / 3123»