Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1430/ SGDĐT - VP 11/09/2019 Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành GDĐT Đắk Lắk năm học 2019 - 2020
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam TT23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017) TT 23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017)
28.07.17 01/07/2017 Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên