Thời khoá biểu toàn trường, 2023-2024 (TKB số 7, áp dụng từ 25/3/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

TKB toàn trường bao gồm:

1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);

2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);

3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);

4. Phân công giảng dạy.

Xem chi tiết các mục trên tại đây

Lưu ý:

1. Thời khóa biểu môn GD địa phương của K11 (TKB riêng, chờ tài liệu từ Sở).

2. HĐNGLL-HN của khối 12 thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng theo TKB buổi chiều.

3. Sáng Thứ 7: Dành cho các hoạt động của nhà trường (Họp cơ quan, Chuyên đề, Ngoại khóa, các câu lạc bộ STEM, CLB năng khiếu TDTT- Văn nghệ…)