Đường link hoạt động của Đoàn trường THPT Hồng Đức

Đường link hoạt động của Đoàn trường THPT Hồng Đức

Lượt xem:

Nhấn vào link tại đây. [...]
Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 và kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng các cấp; 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 172 của Thành uỷ Kế hoạch  số 11 của Sở GDĐT   [...]
Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 tham khảo (Dành cho CB, Đảng viên)

Bài thu hoạch chuyên đề năm 2019 tham khảo (Dành cho CB, Đảng viên)

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây. [...]