Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
88/QĐ-BGDĐT 05/01/2024 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Quyết định phê duyệt SGK 12 (đợt 1) của Bộ GDĐT: QĐ số 88 ngày 05/01/2024
27/2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 17 ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT về việc lựa chọn SGK
68/BGDĐT-GDTrH 06/01/2023 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông (Bộ và Sở GDĐT)
4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX
5391/BGDĐT-NGCBQLGD 14/10/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Xin ý kiến đối với dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo (trước 01/11/2022)
1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
1262/QĐ-BGDĐT 06/05/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản khác, Quyết định và Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" năm 2022
2915/QD0-BGDĐT 17/09/2021 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản khác, Quyết định và Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử.
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 22/2021 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư ban hành Quy định về Hội thi GV dạy giỏi cơ sở GD mầm non; Gv dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi cơ sở GD phổ thông.
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 58/2011 của Bộ GDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT