Danh sách HSG tỉnh và GV có HS đạt HS giỏi cấp tỉnh (thi chương trình lớp 12), năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng các thầy cô và các em HS có tên sau đây:

STT Môn thi Họ lót HS Tên HS Lớp Giải GV bồi dưỡng
1 Sinh học Nguyễn Trần Trung  Hiếu 10B01 Nhì Đỗ Thị Thuỳ Dương
Nguyễn Thị Kim Loan
2 Ngữ văn Nguyễn Nhật  Vĩnh 11B01 Nhì Ngô Thị Huyên Anh
Nguyễn Thị Mai Hiên
Đỗ Thị Tươi
3 Tin học Phạm Tiến Cường 11A01 Ba Phan Thị Ngọc Hương
4 Lịch Sử Nguyễn An  Vương 11C01 Ba Hà Thị Ngọc Hương
5 Lịch Sử Nguyễn Ngọc Tú Trân 11C03 Ba Hà Thị Ngọc Hương
6 Địa lí Trần Lê Nguyên Sơn 10C03 Ba Lê Thị Thịnh
7 Địa lí Nghiêm Chí  Phát 12A14 Ba Lê Thanh Hải
8 GDCD Nguyễn Thị  Mai 12A12 Ba Đỗ Thị Dần
9 Ngữ văn Trần Thị  Huyền 12A04 Khuyến khích Trần Phạm Lam Giang
10 Tiếng Anh Trần Hoài  Anh 12A01 Khuyến khích Lê Thị Thu Hà
11 Hóa học Ngô Nguyên  Tùng 12A01 Khuyến khích Nguyễn Thị Lan Hương
12 Lịch Sử Huỳnh Thị Mai  Chi 12A04 Khuyến khích Mai Thị Quế
13 Lịch Sử Nguyễn Đức Anh  Tài 12A04 Khuyến khích Mai Thị Quế