Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Lượt xem:

 I. Sáng 16, 16/5 (K11, K12):      1. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn, Anh khối 12 (xem chi tiết tại đây)      2. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn khối 11 (xem chi tiết tại đây)      3. Số báo danh, phòng kiểm tra Tiếng Anh hệ 7 năm khối 11 (xem chi tiết tại đây)      4. Số báo danh, phòng [...]
Gửi HS K12 và thí sinh tự do lưu ý trong đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 (các thông tin cần biết thêm): Nguồn Sở GDĐT Đắk Lắk

Gửi HS K12 và thí sinh tự do lưu ý trong đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 (các thông tin cần biết thêm): Nguồn Sở GDĐT Đắk Lắk

Lượt xem:

 I. THÔNG BÁO (V/v thu, nhận, hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ) – Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc và thiểu số giai đoạn [...]
Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Lượt xem:

1. Đáp án Toán. 2. Đáp án Tiếng Anh. 3. Hướng dẫn chấm Văn. [...]
Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Lượt xem:

Xem chi tiết theo khối dưới đây (lưu ý: mỗi phòng/sheet): Khối 12. Khối 11. Khối 10. Tiếng Anh 7 năm 3 khối. Tiếng Anh 10 năm 3 khối.   [...]
Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây [...]
Danh sách phòng thi, số báo danh môn Tiếng Anh K10, K11 (hệ 7 năm và 10 năm)

Danh sách phòng thi, số báo danh môn Tiếng Anh K10, K11 (hệ 7 năm và 10 năm)

Lượt xem:

Xem chi tiết: Tiếng Anh K11 (7 năm) tại đây. Tiếng Anh K11 (10 năm) tại đây. Tiếng Anh K10 (7 năm) tại đây. Tiếng Anh K10 (10 năm) tại đây. [...]
ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG CÁC MÔN (CHẤM BẰNG MÁY), TỪ TUẦN 30

ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG CÁC MÔN (CHẤM BẰNG MÁY), TỪ TUẦN 30

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây (Toán 12, Lý 12). Tiếng Anh khối 12 Tiếng Anh 10 năm khối 11.   [...]