Lịch kiểm tra cuối kỳ II và Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung 3 khối (K10, 11, 12)

Lịch kiểm tra cuối kỳ II và Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung 3 khối (K10, 11, 12)

Lượt xem:

 1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II, xem chi tiết tại đây (kiểm tra cuối kỳ vào ngày 13, 14/5/2024).  2. Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra:    – Khối 10, xem chi tiết tại đây.    – Khối 11, xem chi tiết tại đây.    – Khối 12, xem chi tiết tại đây.  3. Sơ đồ phòng kiểm tra của 3 khối, xem [...]
Lịch thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi thử tốt nghiệp năm 2024 (khóa ngày 03, 04/5/2024)

Lịch thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi thử tốt nghiệp năm 2024 (khóa ngày 03, 04/5/2024)

Lượt xem:

1. Lịch thi thử tốt nghiệp (Kế hoạch thi thử tốt nghiệp và kiểm tra cuối HKII) 2. Số báo danh, phòng thi thử, xem chi tiết tại đây. 3. Sơ đồ phòng thi thử, xem tại đây.     [...]
Danh sách HS đạt học sinh giỏi cấp trường, năm học 2023-2024 (Khối 10, 11)

Danh sách HS đạt học sinh giỏi cấp trường, năm học 2023-2024 (Khối 10, 11)

Lượt xem:

Chúc mừng các thầy cô bồi dưỡng HSG và các em HS đạt thành tích có tên sau đây. STT SBD Họ  Tên HS Lớp Khối Môn Điểm (thang điểm 20) Xếp giải 1 HSG10_002 H’ Sơ Mi  Niê Ktla 10C02 10 Địa lí 12.00 Khuyến khích 2 HSG10_005 Trần Lê Nguyên  Sơn 10C03 10 Địa lí 18.00 Nhất 3 HSG10_006 Phạm song  Thư 10D05 10 Địa lí 14.00 [...]
Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung sáng 16/11/2023

Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung sáng 16/11/2023

Lượt xem:

 1. Thời gian các môn như sau:        – Sinh học 12: 7h00-7h45;        – Tiếng Anh 11: 7h00-8h00;        – Tiếng Anh 10: 7h45-8h45.  2. Số báo danh Tiếng Anh K10 tại đây  3. Số báo danh Tiếng Anh K11 tại đây  4. Số báo danh Sinh học K12 tại đây  5. Sơ đồ phòng KT của 3 khối tại đây.     [...]
Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung Toán 10, Tiếng Anh 12 (Sáng 08/11/2023)

Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung Toán 10, Tiếng Anh 12 (Sáng 08/11/2023)

Lượt xem:

 1. Số báo danh Toán 10, xem tại đây.  2. Số báo danh Tiếng Anh 12, xem tại đây. 3. Sơ đồ phòng kiểm tra K10,  K11, xem tại đây. [...]
Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra giữa kỳ tập trung sáng thứ 5, 02/11/2023

Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra giữa kỳ tập trung sáng thứ 5, 02/11/2023

Lượt xem:

 1. Số báo danh Ngữ văn khối 11, xem tại đây.  2. Số báo danh Vật lý khối 11 (dành cho các lớp từ 11A01-11A06, 11D02, 11D03), xem tại đây.  3. Số báo danh Lịch sử khối 10, xem tại đây.  4. Sơ đồ phòng kiểm tra K10, k11 (xem tại đây)   [...]
Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra giữa kỳ I (môn Toán Khối 12)

Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra giữa kỳ I (môn Toán Khối 12)

Lượt xem:

Xem chi tiết SBD tại đây. Xem chi tiết sơ đồ phòng kiểm tra tại đây. [...]
Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Số báo danh và sơ đồ phòng kiểm tra cuối kỳ II của 3 khối 10, 11, 12 (ngày 16, 17/5/2023)

Lượt xem:

 I. Sáng 16, 16/5 (K11, K12):      1. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn, Anh khối 12 (xem chi tiết tại đây)      2. Số báo danh, phòng kiểm tra Toán, Văn khối 11 (xem chi tiết tại đây)      3. Số báo danh, phòng kiểm tra Tiếng Anh hệ 7 năm khối 11 (xem chi tiết tại đây)      4. Số báo danh, phòng [...]
Gửi HS K12 và thí sinh tự do lưu ý trong đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 (các thông tin cần biết thêm): Nguồn Sở GDĐT Đắk Lắk

Gửi HS K12 và thí sinh tự do lưu ý trong đăng ký thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 (các thông tin cần biết thêm): Nguồn Sở GDĐT Đắk Lắk

Lượt xem:

 I. THÔNG BÁO (V/v thu, nhận, hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ) – Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc và thiểu số giai đoạn [...]
Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Lượt xem:

1. Đáp án Toán. 2. Đáp án Tiếng Anh. 3. Hướng dẫn chấm Văn. [...]
Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Lượt xem:

Xem chi tiết theo khối dưới đây (lưu ý: mỗi phòng/sheet): Khối 12. Khối 11. Khối 10. Tiếng Anh 7 năm 3 khối. Tiếng Anh 10 năm 3 khối.   [...]
Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây [...]
Trang 1 / 212 »