Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Đáp án Toán, Văn, Anh kiểm tra cuối HKII, 2019 – 2020 (Khối 12)

Lượt xem:

1. Đáp án Toán. 2. Đáp án Tiếng Anh. 3. Hướng dẫn chấm Văn. [...]
Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Số báo danh, phòng kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 (áp dụng cả năm học 2019-2020)

Lượt xem:

Xem chi tiết theo khối dưới đây (lưu ý: mỗi phòng/sheet): Khối 12. Khối 11. Khối 10. Tiếng Anh 7 năm 3 khối. Tiếng Anh 10 năm 3 khối.   [...]
Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Kế hoạch tổ chức các kì thi HSG năm học 2029 – 2020

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây [...]
Danh sách phòng thi, số báo danh môn Tiếng Anh K10, K11 (hệ 7 năm và 10 năm)

Danh sách phòng thi, số báo danh môn Tiếng Anh K10, K11 (hệ 7 năm và 10 năm)

Lượt xem:

Xem chi tiết: Tiếng Anh K11 (7 năm) tại đây. Tiếng Anh K11 (10 năm) tại đây. Tiếng Anh K10 (7 năm) tại đây. Tiếng Anh K10 (10 năm) tại đây. [...]
ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG CÁC MÔN (CHẤM BẰNG MÁY), TỪ TUẦN 30

ĐÁP ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG CÁC MÔN (CHẤM BẰNG MÁY), TỪ TUẦN 30

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây (Toán 12, Lý 12). Tiếng Anh khối 12 Tiếng Anh 10 năm khối 11.   [...]