Lịch làm việc tuần 35, 2023 – 2024 (Từ 20/5 – 26/5/2024)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Họp Liên  tịch + Kế toán: 7h45.
– GVCN tổ chức xếp hạnh kiểm HS theo quy trình (cá nhân, tổ, lớp, GVCN), nộp dự kiến hạnh kiểm về BGH duyệt, trước 8h30, 21/5.
– Dạy – học theo TKB. Tổ CM, GV hoàn thành cho HS vắng có phép kiểm tra bù theo quy định (trước 8h30, 23/5)
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 35.
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– Hoàn thành các các loại hồ sơ, phục vụ đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp (đ/c Lã Giang, GVCN 12, TKHĐ, BGH)
20/5/2024
Thứ Ba
– Dạy – học, kiểm tra cuối kỳ theo TKB.
– GVCN nộp bản tổng hợp xếp HK của HS về BGH.
– Dạy – học, kiểm tra cuối kỳ theo TKB.
– Dự kiến danh sách CB, GV làm công tác coi, chấm thi tốt nghiệp 2024.
21/5/2024
Thứ Tư
– Dạy – học, kiểm tra cuối kỳ theo TKB.
– Đi kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp tại THPT Việt Đức và TTGDTX CuKuin (theo QĐ và danh sách): xuất phát 7h00 tại trường.
– Đoàn trường báo cáo thi đua nề nếp HKII.
– GVCN nhận Giấy mời họp PH từ 8h30 tại văn thư.
– Dạy – học theo TKB.
– Rà soát các cột điểm trên SMAS.
22/5/2024
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn tất điểm, hạnh kiểm trên SMAS. Đoàn trường, BGH hoàn thành duyệt hạnh kiểm lần cuối trên SMAS.
– BGH hoàn thành lịch làm việc hè 2024 và dự kiến kế hoạch đầu năm học 2024-2025.
– Dạy – học theo TKB.
– TKHĐ hoàn thành xuất phiếu điểm, hoàn thành hồ sơ họp phụ huynh
23/5/2024
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB (2 tiết đầu).
– Hoàn thành khảo sát nâng cao chất lượng qua link. Hoàn thành chương trình năm học trước 8h45.
 – Các lớp lao động, vệ sinh, trang trí phòng họp PH,..(tổ chức triển khai, hướng dẫn: đ/c Hùng, PHT): Từ 8h45.
 – Họp tỏ xét thi đua: từ 9h30.
– TTCM, BGH thống kê thi đua, báo cáo hoạt động HK II, phục vụ xét thi đua (27/5), tổng kết năm học (28/5).
24/5/2024
Thứ Bảy
– Họp phụ huynh toàn trường: Từ 7h30.
25/5/2024
Chủ Nhật  
26/5/2024