• Nguyễn Chơn Ủy
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng
 • 0914053151
 • htnguyenchonuyhddl@gmail.com
 • Huỳnh Thị Huệ
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư Đảng bộ, P.Hiệu trưởng
 • 0935833479
 • mrshuynhhue@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hùng
 • Ban Giám Hiệu
 • Đảng uỷ viên, P.Hiệu trưởng.
 • 0983160001
 • Nvhunghdbmt@gmail.com