Lịch làm việc tuần 33, 2023-2024 (Từ 06/5 – 12/5/2024)

Lịch làm việc tuần 33, 2023-2024 (Từ 06/5 – 12/5/2024)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 134 NĂM, NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5 (1890-2024) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 32. – TKHĐ, BGH hoàn thành file đề cương báo cáo hoạt động kiểm định chất lượng, quy chế công khai, quản lý văn bằng,…gửi về Sở vào 07/5. – Bộ phận thu nhận hồ [...]