Lịch kiểm tra cuối kỳ II và Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung 3 khối (K10, 11, 12)

Lịch kiểm tra cuối kỳ II và Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra tập trung 3 khối (K10, 11, 12)

Lượt xem:

 1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II, xem chi tiết tại đây (kiểm tra cuối kỳ vào ngày 13, 14/5/2024).  2. Số báo danh, sơ đồ phòng kiểm tra:    – Khối 10, xem chi tiết tại đây.    – Khối 11, xem chi tiết tại đây.    – Khối 12, xem chi tiết tại đây.  3. Sơ đồ phòng kiểm tra của 3 khối, xem [...]