Gửi thầy cô và HS: Các công văn hướng dẫn liên quan về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (nghiệp vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát; danh sách máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi, các thiết bị vi phạm quy chế thi)

Gửi thầy cô và HS: Các công văn hướng dẫn liên quan về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (nghiệp vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát; danh sách máy tính bỏ túi thí sinh được mang vào phòng thi, các thiết bị vi phạm quy chế thi)

Lượt xem:

Xem chi tiết các nội dung liên quan tại các mục sau đây: 1. Quy chế thi tốt nghiệp THPT (Thông tư 15, 26/5/2020) 2. Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 2020 của Bộ GDĐT (Công văn 2115, 12/6/2020) 3. Danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi. 4. Thiết bị vi phạm quy chế thi.       [...]
Kế hoạch Sở GDĐT: Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020.

Kế hoạch Sở GDĐT: Triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn, nghiệp vụ năm 2020.

Lượt xem:

            Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ- BGDĐT ngày 04/12/2019 về việc ban hành danh mục các mô đun bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác [...]
Lịch làm việc tuần (từ 03/8 – 09/8/2020)

Lịch làm việc tuần (từ 03/8 – 09/8/2020)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ Hai – Ban tuyển sinh vào 10 thu nhận hồ sơ lẻ  của PHHS đến hết 04/8 theo kế hoạch (ngoài các hồ sơ từ các trường THCS bàn giao).   – HS K10, 11 (2019-2020) ôn tập thi lại đến hết 05/8 theo TKB (HS nhận thẻ dự thi vào buổi học cuối cùng).  – TTCM hoàn thành nộp [...]
Lịch làm việc tuần (từ 27/7 – 02/8/2020)

Lịch làm việc tuần (từ 27/7 – 02/8/2020)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ Hai  – Hội ý Ban Thường vụ  + VP Đảng uỷ: 7h15.  – Nhận bàn giao hồ sơ, học bạ tuyển sinh vào lớp 10 từ các trường THCS theo kế hoạch  – Ban tuyển sinh vào 10 thu nhận hồ sơ lẻ  của PHHS đến hết 04/8 theo kế hoạch (ngoài các hồ sơ từ các trường THCS bàn [...]
Cuộc thi về khởi nghiệp năm 2020

Cuộc thi về khởi nghiệp năm 2020

Lượt xem:

Xem chi tiết tại đây. [...]
Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến năm học 2019-2020

Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến năm học 2019-2020

Lượt xem:

I. Danh hiệu cả năm 1. Khối 10 Stt Lớp Họ và tên ĐTB các môn Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu thi đua 1 10A01 Bùi Phạm Mai Anh 7 K T Tiên tiến 2 10A01 Y Khanh Ayun 6.5 K T Tiên tiến 3 10A01 Lê Thị Như Bình 6.9 K T Tiên tiến 4 10A01 Trần Đăng Khôi 7.4 K T Tiên tiến 5 10A01 Lê Ý [...]
Lịch làm việc tuần 38, 2019 – 2020 (từ ngày 06/7 – 12/7/2020)

Lịch làm việc tuần 38, 2019 – 2020 (từ ngày 06/7 – 12/7/2020)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ Hai  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB mới.  – Họp Liên tịch (BGH, CĐ, ĐTN): 8h00.  – Họp Hội đồng tuyển sinh & thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào lớp 10: 8h30.  Họp tổ CM xét thi đua: 14h30   06/07/20   Thứ Ba  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB.  – [...]