Lịch làm việc tuần (từ 03/8 – 09/8/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi
chú
Thứ Hai – Ban tuyển sinh vào 10 thu nhận hồ sơ lẻ  của PHHS đến hết 04/8 theo kế hoạch (ngoài các hồ sơ từ các trường THCS bàn giao).
  – HS K10, 11 (2019-2020) ôn tập thi lại đến hết 05/8 theo TKB (HS nhận thẻ dự thi vào buổi học cuối cùng).
 – TTCM hoàn thành nộp ma trận đề, đề + đáp án kiểm tra lên lớp hè 2020 (bản cứng + file)
  – Hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, dữ liệu tuyển sinh vào 10 giữa trường THCS và trường THPT (đối chiếu tính đầy đủ, hợp lệ, ký biên bản).
  – Các bí thư CB tổ chức họp, hoàn thành báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên tháng 8.
 
03/08/20  
Thứ Ba  – Báo cáo kiểm tra, giám sát tháng 8 về Thành uỷ.  – Hoàn thành nhập liệu, kiểm dò nội bộ (bộ phận thu hồ sơ) hồ sơ, học bạ vào lớp 10 (2020-2021).  
04/08/20  
Thứ Tư  – PH, HS khối 10 (2020-2021) kiểm dò, báo sai sót nếu có (về đ.c Lã Giang) đến hết 07/8.  – Các tổ, nhóm chuyên môn hoàn thành việc rà soát, đối chiếu với các môn học khác nhau để xây dựng chủ đề liên môn. Nộp báo cáo về BGH để thống nhất và tập hợp gửi Sở GDĐT trước 08/8 theo kế hoạch.  
05/08/20  
Thứ Năm  – Công bố danh sách coi thi TN THPT (CB-GV nhận Giấy đi đường,…)    
06/08/20  
Thứ Sáu      
07/08/20  
Thứ Bảy    – CB-GV-NV có mặt tại điểm thi theo QĐ trước 13h30 để họp và thực hiện nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đến 11/8 (mang theo CMND).  
08/08/20  
Chủ Nhật      
09/08/20