Lịch làm việc tuần 38, 2019 – 2020 (từ ngày 06/7 – 12/7/2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Ghi
chú
Thứ Hai  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB mới.
 – Họp Liên tịch (BGH, CĐ, ĐTN): 8h00.
 – Họp Hội đồng tuyển sinh & thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển vào lớp 10: 8h30.
 Họp tổ CM xét thi đua: 14h30  
06/07/20  
Thứ Ba  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB.
 – Bàn giao tài khoản đăng nhập hệ thống kiểm tra thông tin thi TN THPT; GVCN, HS kiểm dò, ký xác nhận thông tin (họ tên, ngày sinh, giới tính,…môn thi, các nguyện vọng 1, 2, 3…vào ĐH, CĐ, điểm ưu tiên,…)
 Họp liên tịch mở rộng, xét thi đua: 14h30  
07/07/20  
Thứ Tư  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB mới.  Đón đơn vị về kiểm tra chéo hồ sơ thi TN THPT (lần 1): 13h30.  
08/07/20  
Thứ Năm  – Tổng kết năm học và Lễ Trưởng thành cho HS K12: 7h00.

 – Dự họp tại Thành uỷ: 7h30.
 – Trả phiếu số 2 (đăng ký tổ hợp tốt nghiệp, ngành xét tuyển ĐH) cho HS K12.

 Đi kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT tại THPT Lê Quý Đôn (theo QD): 14h00

Dự họp tổng kết Đại hội Đảng cấp cơ cở: 14h00 tại Ban Chỉ huy QS Thành phố.

 
09/07/20  
Thứ Sáu Tổng kết cơ quan + Hội ý BCH Đảng uỷ: 7h30    
10/07/20  
Thứ Bảy  – Dạy phụ đạo cho HS K12 theo TKB.    
11/07/20  
Chủ Nhật    
12/07/20