Lịch làm việc tuần 37, 2023 – 2024 (Từ 03/6 – 09/6/2024)

Lịch làm việc tuần 37, 2023 – 2024 (Từ 03/6 – 09/6/2024)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – BGH, 14 đ/c GVCN 12 rà soát, kiểm tra lần cuối hồ sơ HS thi TN, phục vụ đoàn kiểm tra chéo: 8h00 tại phòng Truyền thống (GVBM 12 hoàn thành công việc theo hướng dẫn của BGH, GVCN 12, nếu có). – Văn phòng kiểm tra lần cuối, hoàn thành các loại biểu mẫu, phục vụ Đoàn KT chéo: [...]