Lịch làm việc tuần 08, 2021 – 2022 (Từ 01/11 – 07/11/2021)

Lịch làm việc tuần 08, 2021 – 2022 (Từ 01/11 – 07/11/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 07.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 08.– Triển khai cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm 2021.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Các môn tiếp tục kiểm tra thường xuyên online theo [...]
Lịch làm việc tuần 07, 2021 – 2022 (Từ 25/10 – 31/10/2021)

Lịch làm việc tuần 07, 2021 – 2022 (Từ 25/10 – 31/10/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB mới.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 06.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 07.  – CB-GV tiếp tục tham gia các lớp tập huấn dạy học trực tuyến theo kế hoạch Sở.  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Các môn [...]
Thời khoá biểu số 03 của toàn trường: Dạy học online, áp dụng từ 25/10/2021.

Thời khoá biểu số 03 của toàn trường: Dạy học online, áp dụng từ 25/10/2021.

Lượt xem:

Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều); Thời khoá biểu GV (sáng, chiều); Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều); Phân công giảng dạy. Lưu ý:  1. Thời khoá biểu online nên chưa xếp tiết Chào cờ. 2 . Bồi dưỡng HSG các môn thực hiện vào chiều Thứ 5 hàng tuần (bắt đầu từ tuần 05).  2. Giờ HĐNGLL thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng. Xem [...]
Lịch làm việc tuần 06, 2021 – 2022 (Từ 18/10 – 24/10/2021)

Lịch làm việc tuần 06, 2021 – 2022 (Từ 18/10 – 24/10/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 05.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 06. – Thông báo QĐ, danh sách, tài liệu và thời gian tập huấn dạy học trực tuyến từ Sở. CB-GV được cử tham gia báo cáo viên và dự [...]
Lịch làm việc tuần 05, 2021 – 2022 (Từ 11/10 – 17/10/2021)

Lịch làm việc tuần 05, 2021 – 2022 (Từ 11/10 – 17/10/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB.  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 04.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 05. – Các chi bộ họp định kỳ trực tuyến: 15h30 (BTCB chủ trì, chủ động đăng ký thời gian họp, Ban Thường vụ dự họp đột xuất)  – Dạy [...]
Lịch làm việc tuần 04, 2021 – 2022 (Từ 04/10 – 10/10/2021)

Lịch làm việc tuần 04, 2021 – 2022 (Từ 04/10 – 10/10/2021)

Lượt xem:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  – Dạy học trực tuyến theo TKB mới. BGH dự giờ đột xuất (K10: Cô Thuỷ; K11: Thầy Hùng; K12: Thầy Uỷ, cô Huệ).  – Báo cáo, thống kê việc dạy – học trực tuyến tuần 03.  – TTCM, BGH hoàn thành phê duyệt phiếu báo giảng tuần 04.  – Cá nhân CB-GV hoàn thành kiểm dò bổ nhiệm, xếp lương [...]