Bài giảng điện tử Tác giả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Bài giảng điện tử Tác giả Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 15/09/2019
Lượt xem 633
Lượt tải 0
Xem tài liệu Vui lòng đăng nhập để xem!
Tải về Vui lòng đăng nhập để tải về!