Phần mềm tạo bài giảng elearning (Lecture-Maker)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Phần mềm tạo bài giảng elearning (Lecture-Maker)
Loại tài nguyên Phần mềm - Tiện ích, Phần mềm Giáo dục - Học tập,
Tên tập tin
Loại tập tin application/rar
Dung lượng 46.69 MB
Ngày chia sẻ 17/05/2018
Lượt xem 87
Lượt tải 86
Xem tài liệu Không có
Tải về