Lịch làm việc tuần 37, 2022-2023 (Từ 29/5 – 04/6/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Các CB, GV thực hiện chậm cần cập nhật thông tin trên SMAS để có chữ ký điện tử, phục vụ làm học bạ điện tử K10, K11. Hoàn thành trước 8h30.
– Bộ phận khảo thí hoàn thành in sổ gọi tên, ghi điểm 3 khối để GVCN, GVBM ký xác nhận vào các trang theo quy định. GVCN, GVBM hoàn thành việc ký xác nhận ở cuối trang, cuối sổ trước 15h00, 31/5. BGH nhận xét, duyệt sổ trước 17h00, 31/5.
– Hoàn tất công việc phục vụ Lễ Tổng kết năm học, họp cơ quan cuối năm.
– Hội ý UBKT Đảng ủy: 14h00 tại phòng đ/c Huệ (PBT); hoàn thành báo cáo kiểm tra,  giám sát 6 tháng đầu năm về Thành ủy: Đ/c Ngô Thành. 
– Các lớp GVCN thực hiện chậm việc duyệt DS HS trong diện kiểm tra lại/ đánh giá lại trong hè hoàn tất công việc, tại phòng đ/c Huệ (PHT): từ 14h30-15h00.
29/05/2023
Thứ Ba
Tổng kết năm học và Lễ tri ân, trưởng thành cho HS 12: từ 7h00. Bàn giao HS về SH tại địa phương.
(Lịch dạy phụ đạo K12 chuyển qua thứ 3 tuần sau)
 – Hội ý Liên tịch, Kế toán, TKHĐ: 14h30 tại phòng Hiệu trưởng.
 – Họp Hội đồng tuyển sinh 10: 15h30 tại phòng Truyền thống.
– Hoàn thành duyệt học bạ học sinh K12 (đ/c Huệ, PHT).
30/05/2023
Thứ Tư
Họp cơ quan cuối năm học từ 7h00.
(Lịch dạy phụ đạo K12 chuyển qua thứ 4 tuần sau)
– GVCN, HS 12 hoàn thành rà soát, ký xác nhận thông tin lần 2 (diện, điểm ưu tiên, khuyến khích,…)
 – Các Chi bộ 1, 2, 5 hoàn thành đi thẩm lý lịch vào Đảng của quần chúng.
31/05/2023
Thứ Năm
– Dạy phụ đạo K12 theo TKB.
– Họp Đảng ủy mở rộng tháng 6, xét hồ sơ kết nạp Đảng, gửi Thành ủy; kế hoạch sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm: 8h30.
 
01/06/2023
Thứ Sáu
 HS K10, K11 bắt đầu nghỉ hè. HS trong diện phải kiểm tra lại/đánh giá lại tự ôn tập và tham gia tại trường theo lịch.
 Hội đồng tuyển sinh đi kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THCS (theo QĐ, phân công của Sở GDĐT). Nộp kết quả về Sở.
02/06/2023
Thứ Bảy
03/06/2023
Chủ Nhật  
04/06/2023