Lịch làm việc tuần 36, 2022-2023 (từ 22/5 – 28/5/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– CB, GV hoàn thành cập nhật thông tin trên SMAS để có chữ ký điện tử, phục vụ làm học bạ điện tử, hoàn thành trước 7h30.
– BGH thông báo kết quả 2 mặt (học tập, nề nếp) của các lớp và chất lượng giảng dạy của từng GV.
– GVCN, HS K12, thí sinh tự do hoàn thành rà soát, ký xác nhận đăng ký thi THPT năm 2023 (nếu tuần 35 chưa ký).
– HS K10, K11 nghỉ học cả tuần, tham dự Lễ Tổng kết năm học vào sáng 30/5 (HS K12 tiếp tục phụ đạo thi tốt nghiệp vào tuần này, tuần sau).
– GVCN K10, K11 nộp và duyệt hạnh kiểm HS (K10: đ/c Thủy, PHT; K11: đ/c Hùng, PHT).
 – Ban kiểm tra hồ sơ đăng ký thi THPT năm 2023 làm việc, phục vụ Đoàn kiểm tra chéo theo QĐ của Sở: 14h00 tại Phòng Truyền thống.
– CB, GV hoàn thành bản tự đánh giá công tác chuyên môn của năm học (theo link).
22/05/2023
Thứ Ba
– Dạy phụ đạo K12 theo TKB.
– GVCN K10, K11 duyệt và đăng ký điểm tra lại của HS trong diện phải kiểm tra lại trong hè (tại phòng đ/c Huệ, PHT).
 – GVBM K12 hoàn thành học bạ HS trước 16h30.
23/05/2023
Thứ Tư
– Dạy phụ đạo K12 theo TKB.
– Đi kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Ea Súp (THPT, GDNN-GDTX). Thành phần, danh sách theo QĐ của Hiệu trưởng.
– GVCN K12 hoàn thành phần chủ nhiệm trên học bạ HS trước 16h30. (K10, K11 học bạ điện tử).
– Các tổ chuyên môn hoàn thành SHCM, đánh giá thi đua cuối năm; nộp kết quả (giấy) về TKHĐ và link trước 16h00.
24/05/2023
Thứ Năm
– Dạy phụ đạo K12 theo TKB.
– Đón đoàn kiểm tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại trường. Thành phần, danh sách trực theo QĐ của Hiệu trưởng: 7h30 tại phòng Truyền thống.
 – Họp Liên tịch mở rộng, xét thi đua năm học: 14h00 tại phòng Truyền thống.
 – BGH, TKHĐ, Văn phòng hoàn tất hồ sơ họp phụ huynh. GVCN nhận hồ sơ, phiếu điểm cá nhân của HS trước 16h30.
25/05/2023
Thứ Sáu
 – BGH, TKHĐ, tổ Văn phòng và các bộ phận liên quan chuẩn bị Giấy khen, phần thưởng,…phục vụ Lễ Tổng kết năm học vào 30/5.
  – BGH hoàn thành lịch làm việc hè 2023.
 – Họp phụ huynh K10, K11: 7h30 Thứ 7 (27/5).
26/05/2023
Thứ Bảy
27/05/2023
Chủ Nhật  
28/05/2023