Lịch làm việc tuần 34, 2022-2023 (Từ 08/5 – 14/5/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHÀO MỪNG 133 NĂM, NGÀY SINH NHẬT BÁC 19/5 (1890 – 2023)

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Chốt sĩ số tháng, làm số báo danh kiểm tra cuối kỳ.
– Dạy – học theo TKB.
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 34.
– Kiểm tra cuối kỳ II các môn không KT tập trung theo TKB.
– Thông báo điểm thi thử tốt nghiệp.
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– GVCN có HS bị kỉ luật hoàn thành hồ sơ nộp về Hiệu trưởng.
– Hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra của khối thi đua.
– Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10, 2023-2024.
08/05/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB.
– Hoàn thành báo cáo kiểm tra nội bộ tháng 4; tiến hành kiểm tra NB tháng 5 theo kế hoạch.
– Đón đoàn thi đua khối: 7h30 (tại Phòng Truyền thống). Hiệu trưởng, CTCĐ, TKHĐ tham gia kiểm tra các trường theo lịch của khối thi đua.
– Dạy – học theo TKB.
– Các môn Toán, Văn, Anh 3 khối nộp đề, đáp án kiểm tra tập trung về đ/c Huệ (PHT) trước 16h00.
– Rà soát, hoàn thành dữ liệu thi tốt nghiệp, báo cáo Sở.
09/05/2023
Thứ Tư
– Dạy – học theo TKB.
– Photo đề kiểm tra tập trung tuần 35.
– Dạy – học theo TKB.
10/05/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Thông báo SBD, phòng kiểm tra cuối kỳ của 3 khối.
– Dạy – học theo TKB.
– Họp Hội đồng kỷ luật HS: 14h00 (phòng Truyền thống). Thành phần: Hội đồng kỷ luật, cùng PH, HS bị kỷ luật.
11/05/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 35 trên hệ thống.
12/05/2023
Thứ Bảy
– Toàn trường dạy bù TKB của ngày thứ 6 (05/5)
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 34.
– GVBM rà soát, hoàn thành điểm thành phần của HS.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 35.
13/05/2023
Chủ Nhật  
14/05/2023