Lịch làm việc tuần 20b, 2022-2023 (Từ 30/01 – 05/02/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHÀO MỪNG 93 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02 (1930-2023)

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Gặp mặt đầu Xuân. Chào cờ. 
– Dạy – học theo TKB mới (TKB số 5)
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 20b.
– Báo cáo tình hình sau Tết về Thành ủy và Sở GDĐT trước 9h00 (BGH).
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
30/01/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB.
– Dạy – học theo TKB.
31/01/2023
Thứ Tư
– Dạy – học theo TKB.
– Dạy – học theo TKB.
01/02/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Các tổ CM, GVBD HSG K12 nộp đề, đáp án HSG cấp trường, hạn cuối: 10h30 về đ/c Huệ (PHT)
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 21 trên hệ thống.
02/02/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– Dạy – học theo TKB.
03/02/2023
Thứ Bảy  
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 20b.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 21.
04/02/2023
Chủ Nhật  
05/02/2023