Gửi phụ huynh, học sinh: Thông báo đầu năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

     File thông báo đính kèm.

         Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

         Căn cứ Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

        Căn cứ Công văn số 1205/SGDĐT-VP ngày 18/8/2021 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021 – 2022;

        Căn cứ Công văn số 1266/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở GDĐT về việc thực hiện Kế hoạch năm học 2021 – 2022;

       Căn cứ Kế hoạch số 51 /KH-SGDĐT ngày 26/8/2021 của Sở GDĐT về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học, giai đoạn 2021 – 2022;

        Căn cứ Công văn số 1274/SGDĐT- GDTrH-GDTX ngày 28/8/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;

        Nay, trường THPT Hồng Đức thông báo tới toàn thể CB, GV, NV, học sinh và cha mẹ học sinh những nội dung sau:

 1. Tổ chức đón học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2021

           – Nhà trường không tổ chức đón học sinh tựu trường vào ngày 01/9/2021 như kế hoạch dự kiến.

          – Giao GVCN lập nhóm (group) riêng của từng lớp, kết nối với phụ huynh, học sinh để trao đổi thông tin và quản lý học sinh.

         – Học sinh liên hệ GVCN bằng điện thoại, zalo… (danh sách GVCN đính kèm) để GVCN điểm danh nhận học sinh vào lớp, hướng dẫn làm các thủ tục nhập học, tổ chức sinh hoạt lớp, phổ biến nội quy, bầu cán sự lớp, khảo sát điều kiện học tập trực tuyến… đặc biệt là hướng dẫn phương pháp học trực tuyến.

         – GVCN báo cáo với Ban giám hiệu về hình thức kết nối và kết quả kết nối, chậm nhất vào 11 giờ 00 phút ngày 03/9/2021 (Khối 10: Cô Thủy; Khối 11: Thầy Hùng; Khối 12: Cô Huệ) hoặc báo cáo vào nhóm zalo GVCN 2021 – 2022.

     2. Tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 vào ngày 05/9/2021: Nhà trường tiến hành tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến với các nội dung:

      – Phát biểu khai giảng năm học mới 2021 – 2022.

     – Đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi CB, GV, NV ngành giáo dục và học sinh nhân ngày Khai giảng năm học mới 2021 – 2022.

    – Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương (nếu có).

    – Báo cáo sơ lược những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế cơ bản của năm học 2020 – 2021; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2021 – 2022; căn dặn, nhắc nhở học sinh về các vấn đề liên quan công tác học tập, phòng chống dịch bệnh, …

    – Đánh trống khai trường.

    3. Biên chế năm học 2021 – 2022

   – Tổng số lớp học: 44 lớp (Khối 10: 15 lớp; Khối 11: 15 lớp; Khối 12: 14 lớp).

   – Khối 10 (03 lớp học Tiếng Anh hệ 10 năm: 10A1, 10A2, 10A3. Các lớp còn lại học Tiếng Anh hệ 7 năm).

   – Khối 11 (02 lớp học Tiếng Anh hệ 10 năm: 11A1, 11A2. Các lớp còn lại học Tiếng Anh hệ 7 năm).

   – Khối 12 (02 lớp học Tiếng Anh hệ 10 năm: 12A9, 12A10. Các lớp còn lại học Tiếng Anh hệ 7 năm).

   * Ghi chú: Học sinh lớp 11A14 (năm học 2020 – 2021) được biên chế về các lớp học mới của năm học 2021 – 2022 (Danh sách riêng).

    4. Tổ chức dạy học

      – Sau ngày khai giảng, từ ngày 06/9/2021, nhà trường sẽ tiến hành tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến đối với tất cả các môn học theo phần mềm K12Online theo thời khóa biểu của từng lớp học (Thời khoá biểu sẽ có trước 05/9).

    – Trang thiết bị phục vụ học trực tuyến: Phụ huynh học sinh vui lòng chuẩn bị cho con theo hướng dẫn của nhà trường đã được GVCN phổ biến.

     – Học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy học tập trực tuyến (Bản đính kèm).

    – Học sinh phải chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập và ôn lại kiến thức cũ sau thời gian nghỉ hè.

   5. Trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát, khi học sinh trở lại trường học, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường nhắc nhở và yêu cầu:

        – Những học sinh thuộc diện đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của y tế hoặc có những biểu hiện như: ho, sốt, khó thở thì phải nghỉ học ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời liên hệ đến cơ quan y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

       – Hàng ngày, trước khi học sinh đến trường, gia đình tự kiểm tra thân nhiệt cho học sinh.

       – Để đảm bảo an toàn, nhà trường khuyến nghị học sinh nên mang theo nước để uống, không nên uống nước chung cốc tại trường.

      – Khi học sinh đến trường phải thực hiện nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”.

       Trên đây là thông báo về việc tựu trường, khai giảng năm học 2021 – 2022, tổ chức dạy học và các nội dung khác liên quan, nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                                       Nguyễn Chơn Ủy