Danh sách HS đạt giải trong kỳ thi Olympic 10/3 năm 2023 dành cho HS K10, K11

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chúc mừng các em đạt huy chương có tên sau đây:

TT HỌ LÓT TÊN KHỐI LỚP MÔN THI HUY CHƯƠNG
1 Nguyễn An  Vương 10 10C01 Lịch sử HCV
2 Nguyễn Nhật  Vĩnh 10 10B01 Ngữ văn HCV
3 Huỳnh Thị Mai  Chi 11 11A04 Lịch sử HCV
4 Nguyễn Thị  Mai 11 11A07 GDCD HCV
5 Nguyễn Ngọc Tú  Trân 10 10C03 Địa lý HCB
6 H’ An Niê  Kdăm 10 10B01 GDKT-PL HCB
7 Nguyễn Đặng Anh  Thư 10 10C03 Lịch sử HCB
8 Nguyễn Thảo  My 10 10D03 Ngữ văn HCB
9 Nguyễn Thị Tố  Như 10 10D02 Tiếng Anh HCB
10 Phan Lê Thục  Anh 11 11A01 Ngữ văn HCB
11 Trần Thị  Huyền 11 11A04 Ngữ văn HCB
12 Lê Tấn  Dũng 11 11A11 Tin học HCB
13 Nguyễn Tuệ  Nhi 10 10B01 Sinh học HCĐ
14 Phạm Quỳnh  Như 10 10B02 Sinh học HCĐ
15 Vũ Nguyễn Minh  Châu 10 10C02 Tiếng Anh HCĐ
16 Phạm Ngọc Bảo  Châu 10 10D03 Tiếng Anh HCĐ
17 Phạm Tiến  Cường 10 10A01 Tin học HCĐ
18 Nghiêm Chí Phát 11 11A14 Địa lý HCĐ
19 Trần Thị Như  Ý 11 11A12 GDCD HCĐ
20 Nguyễn Đức Anh  Tài 11 11A04 Lịch sử HCĐ
21 Trần Hoài  Anh 11 11A01 Tiếng Anh HCĐ
22 Nguyễn Minh Thảo 11 11A01 Vật lý HCĐ