Công văn của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân (thay đổi thông tin người nộp thuế từ chứng minh nhân nhân dân sang căn cước công dân).

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết hướng dẫn tại đây