Lịch làm việc tuần 25, 2022-2023 (Từ 06/3 – 12/3/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 113 NĂM, NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3 (1910 – 2023); 48 NĂM, CHIẾN THẮNG BUÔN MA THUỘT, GIẢI PHÓNG TỈNH ĐẮK LẮK 10/3 (1975 – 2023) & LỄ HỘI CÀ PHÊ LẦN THỨ 8, NĂM 2023 (10/3 – 14/3/2023): BUÔN MA THUỘT – ĐIỂM ĐẾN CỦA CÀ PHÊ THẾ GIỚI!
Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Công bố DS HSG Olympic 10/3, kết quả IOE cấp tỉnh. Phát động lập thành tích chào mừng ngày Thành lập Đoàn TNCSHCM, 26/3.
– Dạy – học theo TKB mới (TKB số 6).
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 25.
– Chuẩn bị hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm tra về GD trung học theo Công văn Sở.
– Đoàn trường, GVCN hướng dẫn HS tham gia hoạt động chào mừng 26/3.
– Gửi danh sách cử cán bộ coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh THPT và GDTX năm học 2022-2023 về Sở trước 7h30 (BGH).
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– K12 học HDNGLL-HN tháng 3 theo TKB.
– K10 học giáo dục địa phương theo TKB.
– Các tổ CM chủ động lịch họp tổ: SHCM, lập kế hoạch ôn tập, phụ đạo HS thi TN, xây dựng tài liệu ôn tập dùng chung theo Công văn Sở GDĐT; lựa chọn SGK theo quy trình (theo các biểu mẫu đã gửi), hoàn thành gửi đ/c Huệ (PHT), TKHĐ trước 15h00, 08/3.
06/03/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB.
– Gửi danh sách và hồ sơ HS tham dự đội tuyển chọn HSG tỉnh (HS K12) về Sở trước 10h00. 
– Dạy – học theo TKB.
07/03/2023
Thứ Tư
– Dạy – học theo TKB.
– GVCN hoàn thành kế hoạch ôn tập cho HS, gửi về BGH (theo mẫu) trước 10h30.
– Hoạt động kỷ niệm ngày 08/3 theo kế hoạch. (Nghỉ dạy – học).
– CB, GV nộp SKKN chấm cấp trường, trước 15h00 về đ/c Hùng (PHT) hoặc đ/c Thúy văn thư theo kế hoạch.
– GVCN, GVBM hoàn thành việc nộp hồ sơ lên hệ thống SMAS: điểm, điểm danh, kế hoạch bài dạy (giáo án),…
08/03/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Họp Liên tịch mở rộng, lựa chọn SGK lớp 11 cho năm học mới: 8h45 tại phòng Truyền thống.
– Tiếp tục đội tuyển HS 12 dự thi cấp tỉnh. Dạy – học theo TKB.
– TTCM kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV (có biên bản, chữ ký,…nộp về BGH trước 17h00).
– Nộp các loại hồ sơ về lựa chọn SGK về Sở trước 15h00 (BGH, TKHĐ, văn thư).
09/03/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– BGH hoàn thành duyệt hồ sơ TTCM, GV trên hệ thống (có biên bản, chữ ký,…) trước 11h00.
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 26 trên hệ thống.
10/03/2023
Thứ Bảy
– Họp cơ quan: 7h30.
– Các tổ CM nộp đề, đáp án các môn kiểm tra giữa kỳ tập trung theo kế hoạch.
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 25.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 26.
11/03/2023
Chủ Nhật  
12/03/2023