Thời khoá biểu toàn trường, áp dụng từ 27/3/2023 (TKB số 7)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);

2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);

3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);

4. Phân công giảng dạy.

Lưu ý: 1. Thời khóa biểu môn GD địa phương (TKB riêng), áp dụng trong 09 tuần, từ tuần 25 đến hết tuần 33 (xem tại đây). 

            2. Bồi dưỡng HSG 3 khối các môn văn hóa: chiều thứ 5 hàng tuần và tăng cường theo TKB của GV. 

            3. Giờ HĐNGLL-HN của khối 12 thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng. HDTN-HN của khối 10: Đoàn trường thực hiện mỗi lớp một tháng/lần (10A01-10A06: Tuần 1; 10B01-10B02: Tuần 2; 10C01-10C03: Tuần 3; Tuần 4: 10D01-10D03).

            4. Sáng Thứ 7 các khối lớp còn lại dành cho các hoạt động khác của nhà trường (Hội họp, Chuyên đề, Ngoại khóa, HĐ Trải nghiệm, các câu lạc bộ,…)

Xem chi tiết tại đây.