Phân công giảng dạy và thời khóa biểu môn GD địa phương lớp 10, áp dụng từ 06/3/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Phân công giảng dạy

STT Họ tên GV Chủ đề Số tiết/lớp Số lớp Lớp dạy Ghi chú
1 Nguyễn Thị Bích Loan 7 4 2 10A01, 2  
2 Nguyễn Thị Kim Loan 7 4 1 10A03  
3 Phùng Thị Kiều Linh 7 4 4 10A04, 5, 6, B01  
4 Giang Thị Tố Uyên 7 4 3 10B02, C01, 2  
5 Bùi Thị Như Huệ 7 4 3 10C03, D01, 2  
6 Lương Thị Bạch Tuyết 7 4 1 10D03  
7 Hoàng Thị Lệ Hoa 1, 2 8 2 10A01, 2  
8 Trần Phạm Lam Giang 1, 2 8 2 10A03, 4  
9 Ngô Thị Huyên Anh 1, 2 8 2 10B01, 2  
10 Nguyễn Thanh Nga 1, 2 8 3 10A05, 6, C01.  
11 Trịnh Nam Liên 1, 2 8 5 10C02, 3, D01, 2, 3  
12 Cao Thị Như Ý 8 3 1 10A01  
13 Lê Văn Hiếu 8 3 12 10A02, 3, 4, 5, 6, B01, B02,

C01, 2, 3, D01, 2

 
14 Nguyễn Thị Thanh Bình 8 3 1 10D03  
15 Đỗ Thị Dần 4 5 5 10A02, 3, 4, 5, 6  
16 Hà Thị Ngọc Hương 4 5 4 10B01, C01, 2, 3  
17 Nguyễn Thị Thu 4 5 1 10A01  
18 Nguyễn Văn Thoại 4 5 4 10D01, 2, 3, B02.  
19 Lê Thanh Hải 5, 6 8 3 10A01, 2, 3  
20 Lê Thị Thịnh 5, 6 8 3 10A04, 5, 6  
21 Nguyễn Thị Kim Trang 5, 6 8 4 10B01, 2, C01, 2  
22 Phạm Thị Nga 5, 6 8 4 10C03, D01, 2, 3  
23 GV thỉnh giảng 3 3 14 Khối 10 Chờ QĐ của HT

II. Thời khóa biểu (buổi chiều, bắt đầu từ 13h30 – 17h00 hàng ngày)

Lớp Tuần 25 T 26 T 27 T 28 T 29 T 30 T 31 T 32 T33
Tên GV (dạy thứ)
10A01 C.B Loan
 Thứ 3
C.L Hoa Thứ 4 C.Lệ Hoa Thứ 4 C.Ý
Thứ 3
T. Hải Đ Thứ 4 GV Th.gi Thứ 5 C.Ng.Thu Thứ 5 T. Hải Đ Thứ 4 KTĐK, hoàn thiện các cột điểm
10A02 T. Hiếu
 Thứ 5
T. Hải Đ Thứ 4 C.L Hoa Thứ 5 T. Hải Đ Thứ 4 C.B Loan Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 C.L Hoa Thứ 5 C.Dần Thứ 6
10A03 C.K Loan
 Thứ 5
C.L Giang Thứ 5 T. Hiếu Thứ 3 T. Hải Đ Thứ 6 C.L Giang Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 C.Dần Thứ 5 T. Hải Đ Thứ 6
10A04 T. Hiếu
 Thứ 3
C.Thịnh Thứ 5 C.Linh Thứ 3 C.Thịnh Thứ 3 C.L Giang Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5 C.L Giang Thứ 3 C.Dần Thứ 4
10A05 C.Linh
 Thứ 3
T. Hiếu Thứ 5 C.Thịnh Thứ 5 C.Th Nga Thứ 3 C.Thịnh Thứ 3 C.Th Nga Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5 C.Dần Thứ 5
10A06 C.Dần
Thứ 5
T. Hiếu Thứ 3 C.Th Nga Thứ 4 C.Thịnh Thứ 5 C.Thịnh Thứ 5 C.Th Nga Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 C.Linh Thứ 3
10B01 C.H Hương Thứ 5 C.H Anh Thứ 5 C.H Anh Thứ 5 T. Hiếu Thứ 5 C.Trang Đ Thứ 5 C.Trang Đ Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 C.Linh Thứ 5
10B02 C.Uyên Thứ 3 C.Trang Đ Thứ 3 C.H Anh Thứ 3 C.H Anh Thứ 3 T. Hiếu Thứ 3 T. Thoại Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5 C.Trang Đ Thứ 3
10C01 C.Th Nga Thứ 5 C.Trang Đ Thứ 5 C.Trang Đ Thứ 5 C.Th Nga Thứ 5 C.Uyên Thứ 5 C.H Hương Thứ 5 T. Hiếu Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5
10C02 C.N Liên Thứ 3 C.Uyên Thứ 3 C.H Hương Thứ 3 C.N Liên Thứ 3 C.Trang Đ Thứ 3 T. Hiếu Thứ 3 C.Trang Đ Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5
10C03 C.Huệ S Thứ 5 C.Nga Đ Thứ 5 C.N Liên Thứ 5 C.Nga Đ Thứ 4 C.H Hương Thứ 5 C.N Liên Thứ 5 T. Hiếu Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5
10D01 C.N Liên Thứ 5 C.N Liên Thứ 5 T. Thoại Thứ 5 C.Nga Đ Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 T. Hiếu Thứ 5 C.Huệ S Thứ 5 C.Nga Đ Thứ 5
10D02 C.Nga Đ Thứ 5 C.N Liên Thứ 6 C.Nga Đ Thứ 4 C.Huệ S Thứ 5 GV Th.gi Thứ 5 T. Thoại Thứ 5 C.N Liên Thứ 5 T. Hiếu Thứ 3
10D03 C.Nga Đ Thứ 4 T. Thoại Thứ 5 C.Nga Đ Thứ 5 C.B Tuyết Thứ 3 GV Th.gi Thứ 5 C.N Liên Thứ 3 C.N Liên Thứ 3 C.Bình S Thứ 3