Thời khóa biểu phụ đạo cho HS khối 12, phục vụ thi tốt nghiệp năm 2023 (tuần 36, 37: thực hiện từ 22/5/2023)

Thời khóa biểu phụ đạo cho HS khối 12, phục vụ thi tốt nghiệp năm 2023 (tuần 36, 37: thực hiện từ 22/5/2023)

Lượt xem:

I. Thời khoá biểu, từ 22/5 STT Thứ Thời gian  Môn Số HS HS lớp Phòng học GV dạy Ghi chú 1 3 7h00-8h30 Sử 24 Cả khối 10C03 Vũ Thị Đượm Tuần 32, 33, 36, 37 2 3 7h00-8h30 Lý 41 Cả khối 10D01 Thiều Thị Mai Phương Tuần 32, 33, 36, 37 3 3 8h45-10h15 Toán 42 12A08, 9, 10 10D02 Ngô Văn Thành Tuần 32, 33, [...]