Phân tuyến tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh, phương án tổ chức dạy học lớp 10, năm học 2023-2024

Phân tuyến tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh, phương án tổ chức dạy học lớp 10, năm học 2023-2024

Lượt xem:

    I. Phân tuyến tuyển sinh của UBND TP. BMT, tại đây.     II. Kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Đắk Lắk, tại đây.     III. Kế hoạch tuyển sinh của trường       Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về  “Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 – 2024”;       Căn cứ Quyết định [...]
Tài khoản đăng ký, đăng nhập hệ thống thi THPT quốc gia năm 2023 và các văn bản liên quan.

Tài khoản đăng ký, đăng nhập hệ thống thi THPT quốc gia năm 2023 và các văn bản liên quan.

Lượt xem:

Website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ Đăng nhập bằng số Căn cước công dân của HS, mã đăng nhập (password) sau đây: Các văn bản liên quan đến kỳ thi, tải tại đây. STT Họ lót Tên Lớp Mã đăng nhập (pass) 1 Bùi Ngọc Mai  Anh 12A01 EUMDW 2 Nguyễn Mai Nhật  Ánh 12A01 XIJMN 3 Nguyễn Minh  Đức 12A01 UMJFJ 4 Trần Gia  Hân 12A01 BUDTS 5 Nguyễn Thị Hiếu  Hạnh 12A01 [...]
Lịch làm việc tuần 32, 2022-2023 (Từ 24/4 – 30/4/2023)

Lịch làm việc tuần 32, 2022-2023 (Từ 24/4 – 30/4/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 48 NĂM, NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 (1975 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 32. – Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB. – Tiếp tục dạy ôn tập, phụ đạo HS K12 ôn thi tốt [...]
Thời khoá biểu phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp 2023 (không thu tiền), từ 19/4/2023

Thời khoá biểu phụ đạo, ôn thi tốt nghiệp 2023 (không thu tiền), từ 19/4/2023

Lượt xem:

I. Thời khoá biểu, từ 19/4 STT Thứ Thời gian  Môn Số HS HS lớp Phòng học GV dạy Ghi chú 1 2 13h45-15h30 Sử 24 Cả khối 10C03 Vũ Thị Đượm Tuần 32, 33, 36, 37 2 2 13h45-15h30 Lý 41 Cả khối 10D01 Thiều Thị Mai Phương Tuần 32, 33, 36, 37 3 2 15h30-17h00 Toán 42 12A08, 9, 10 10D02 Ngô Văn Thành Tuần 32, 33, [...]
Lịch làm việc tuần 31, 2022-2023 (Từ 17/4 – 23/4/2023)

Lịch làm việc tuần 31, 2022-2023 (Từ 17/4 – 23/4/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 48 NĂM, NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 (1975 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 31. – Các đ/c được Sở điều động tham gia Hội đồng chọn SGK của tỉnh tiếp tục tham gia theo lịch của bộ môn. – [...]
Lịch làm việc tuần 30, 2022-2023 (TỪ 10/4 -16/4/2023)

Lịch làm việc tuần 30, 2022-2023 (TỪ 10/4 -16/4/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 48 NĂM, NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 (1975 – 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai  Chào cờ. Thông báo, tuyên dương GV, HS đạt kết quả kỳ thi 30/4. BHXH hướng dẫn HS cài đặt VssID. – Dạy – học theo TKB. – Thống kê phiếu báo giảng tuần 30. – Các môn có TKB buổi chiều [...]
Lịch làm việc tuần 29, 2022 – 2023 (Từ 03/4 – 09/4/2023)

Lịch làm việc tuần 29, 2022 – 2023 (Từ 03/4 – 09/4/2023)

Lượt xem:

CHÀO MỪNG 48 NĂM, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4 (1975- 2023) Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều Thứ Hai – Chào cờ. Giao ban GVCN . – Dạy – học theo TKB. – HS ưu tú học lớp nhận thức Đảng theo kế hoạch tại 16 Nguyễn Văn Trỗi: 7h30.(từ 03/4 – 07/4):  – Thống kê phiếu báo giảng tuần 29. – Các môn [...]