Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 22/2021 của Bộ GDĐT về Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư ban hành Quy định về Hội thi GV dạy giỏi cơ sở GD mầm non; Gv dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi cơ sở GD phổ thông.
1430/ SGDĐT - VP 11/09/2019 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành GDĐT Đắk Lắk năm học 2019 - 2020
23/2017/TT-BGDĐT 29/09/2017 Văn bản khác, Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam TT23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017) TT 23.2017 Quy che thi danh gia NLNN (29.9.2017)
28.07.17 01/07/2017 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Văn bản khác, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Thông tư 58/2011 của Bộ GDĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Trang 3 / 3«123