Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1535 /SGDĐT-QLCLCNTT 22/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2022-2023.
1511/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch giáo dục nhà trường
1513/SGDĐT-GDTrH-GDTX 20/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023
1508/SGDĐT-KHTC 19/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông từ năm học 2022-2023
2076/QĐ/UBND 16/09/2022 Văn bản khác, Quyết định Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk.
1490/SGDĐT-TTr 15/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023
1428/SGDĐT-QLCL-CNTT 07/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Kế hoạch tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2022-2023 (Sở GDĐT Đắk Lắk)
1411/SGDĐT-GDTrH-GDTX 05/09/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Hướng dẫn thực hiện nhệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023
1112/CT-BGDĐT 19/08/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
33/KH-GDĐT 12/05/2022 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Kế hoạch thực hiện Chương trình " tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030” đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
1262/QĐ-BGDĐT 06/05/2022 Văn bản chỉ đạo từ Bộ GDĐT, Văn bản khác, Quyết định và Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" năm 2022
588/QĐ-GDĐT 01/11/2021 Văn bản chỉ đạo từ Sở GDĐT Đắk Lắk, Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Sổ đánh giá điện tử
Trang 2 / 3«123»