Thời khóa biểu toàn trường, áp dụng từ 30/01/2023 (TKB số 5)

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Thời khoá biểu các lớp (sáng, chiều);

2. Thời khoá biểu GV (sáng, chiều);

3. Thời khoá biểu toàn trường (sáng, chiều);

4. Phân công giảng dạy.

Lưu ý:  1. Bồi dưỡng HSG 3 khối các môn văn hóa: chiều thứ 5 hàng tuần và tăng cường theo TKB của GV. 

             2. Giờ HĐNGLL-HN của khối 12 thực hiện vào Tuần 2 của mỗi tháng.

             3. Sáng Thứ 7 dành cho các hoạt động khác của nhà trường (Hội họp, Chuyên đề, Ngoại khóa, HĐ Trải nghiệm, các câu lạc bộ,…)

Xem chi tiết tại đây.