Tài khoản đăng ký, đăng nhập hệ thống thi THPT quốc gia năm 2023 và các văn bản liên quan.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Website: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

Đăng nhập bằng số Căn cước công dân của HS, mã đăng nhập (password) sau đây:

Các văn bản liên quan đến kỳ thi, tải tại đây.

STT Họ lót Tên Lớp Mã đăng nhập (pass)
1 Bùi Ngọc Mai  Anh 12A01 EUMDW
2 Nguyễn Mai Nhật  Ánh 12A01 XIJMN
3 Nguyễn Minh  Đức 12A01 UMJFJ
4 Trần Gia  Hân 12A01 BUDTS
5 Nguyễn Thị Hiếu  Hạnh 12A01 PSLFL
6 Nguyễn Thị Kim  Hòa 12A01 JZYAB
7 Nguyễn Đình Nhật  Huy 12A01 Abc@1234
8 Đồng Lê Quang  Lâm 12A01 ULGKM
9 Đỗ Hoàng Khánh  Linh 12A01 CYFFX
10 Nguyễn Hoàng Quỳnh  Mai 12A01 XSMNY
11 Nguyễn Quang  Minh 12A01 VNKUR
12 Nguyễn Minh Nga  My 12A01 EXDOM
13 Nguyễn Thị Vương  Ngân 12A01 IAUMY
14 Nguyễn Thu  Ngân 12A01 EVLBB
15 Lê Đức  Nguyên 12A01 LBYAL
16 Lâm Yến  Nhi 12A01 RMFHO
17 Trần Uyên  Nhi 12A01 IHQUX
18 Trần Ngọc  Như 12A01 XHSXD
19 Đặng Thị Thùy  Nhung 12A01 WPEJW
20 Ngô Bảo  Phúc 12A01 CDTHS
21 Nguyễn Phạm Đan  Phúc 12A01 BGKLN
22 Nguyễn Bích  Phượng 12A01 TOJJZ
23 Trần  Quang 12A01 RSWZE
24 Nguyễn Thị Diệu  Quyên 12A01 BJAOC
25 Nguyễn Duy  Thành 12A01 PRCEE
26 Nguyễn Lương Dạ  Thảo 12A01 EJAXJ
27 Nguyễn Trường  Thịnh 12A01 NTYPN
28 Nguyễn Đào Hoài  Thuận 12A01 BXFHE
29 Vũ Trúc Thủy  Tiên 12A01 HFUJF
30 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Trâm 12A01 SDEFD
31 Phạm Hoàng Phương  Trang 12A01 ELSTB
32 Nguyễn Lâm  Trường 12A01 JEFGJ
33 Nguyễn Trần Quốc  Tuấn 12A01 JOLZM
34 Hoàng Thu  Uyên 12A01 XUHMC
35 Lý Đức  Xuân 12A01 EESJU
36 Nguyễn Vương Hùng  Anh 12A02 JWSZZ
37 Phạm Hồng Đức  Anh 12A02 SQGVR
38 Trần Quốc  Bảo 12A02 FUUJQ
39 Nguyễn Ngọc Đan  Chi 12A02 JOSLD
40 Mai Bùi Việt  Cường 12A02 XRYYU
41 Nguyễn Minh  Đức 12A02 VIKHX
42 Ngụ Hoàng  Hiếu 12A02 TUUWI
43 Châu Thiện Đăng  Huân 12A02 KEGRX
44 Đinh Việt  Hùng 12A02 MMGGQ
45 Nguyễn Hồ Quỳnh  Hương 12A02 THQIC
46 Vũ Mạnh  Huynh 12A02 NKVKT
47 Cao Thị Minh  Khanh 12A02 IBVIF
48 Trần Hoàng Đức  Khoa 12A02 MGUPA
49 Bùi Thị Thùy  Linh 12A02 PBVRP
50 Trần Đại  Lợi 12A02 OKPXD
51 Trần Thị Quỳnh  Mai 12A02 ZTHRQ
52 Nguyễn Duy  Mạnh 12A02 KKRIB
53 Nguyễn Hải  Nam 12A02 MDMUZ
54 Lại Bảo  Nguyên 12A02 JJXLK
55 Đỗ Như  Nguyệt 12A02 HQGKE
56 Lâm Hồ Ngọc  Nhi 12A02 KQPRB
57 Lê Hồ Yến  Nhi 12A02 HGYVI
58 Nguyễn Thảo Uyên  Nhi 12A02 IRSFD
59 Trần Thị Yến  Nhi 12A02 PTDSU
60 Lê Thị Quỳnh  Như 12A02 LPBRF
61 Đỗ Thị Tuyết  Nhung 12A02 COMNO
62 Hà Trọng  Phúc 12A02 FMENW
63 Nguyễn Thị Thanh  Phúc 12A02 INXNF
64 Trần Nguyễn Gia  Phúc 12A02 UVAGT
65 Nguyễn Thị Thúy  Quỳnh 12A02 ULGQK
66 Hoàng Thị Phương  Thảo 12A02 PFFRI
67 Nguyễn Thị  Thảo 12A02 SDSVS
68 Lê Đức  Thuận 12A02 UOXLW
69 Phạm Thị Thanh  Thùy 12A02 VNFIV
70 Tạ Hoàng Huyền  Trang 12A02 BVQMZ
71 Võ Ngọc Phương  Trinh 12A02 GOGUT
72 Lê Thị Ánh  Uyên 12A02 AJLHQ
73 Vương Thị Ngọc  Uyên 12A02 ZHNEE
74 Nguyễn Thị Yến  Vi 12A02 FUCUK
75 Nguyễn Thảo  Vy 12A02 FXOJX
76 Hoàng Thị Ngọc  Anh 12A03 UPSRB
77 Nguyễn Thị Lan  Anh 12A03 DXYBS
78 Lê Nguyên  Bình 12A03 LDQVX
79 Trương Anh  Cao 12A03 OAAEP
80 Nguyễn Danh Hoàng  Đạt 12A03 JAWWM
81 Nguyễn Văn  Đức 12A03 UKQYV
82 Nguyễn Khánh  Duy 12A03 GTVCT
83 Phạm Ngọc  Hải 12A03 JOWDA
84 Phan Trần Gia  Hân 12A03 HWABY
85 Trịnh Thúy  Hiền 12A03 CHSMJ
86 H’ Quynh  HmoK 12A03 FANFM
87 Nguyễn Phạm Gia  Hợp 12A03 HFUFB
88 Trương Trần Quốc  Khánh 12A03 BUQXS
89 Lê Trần Đăng  Khoa 12A03 DABPY
90 Trần Lưu Anh  Khôi 12A03 BNSZN
91 Nguyễn Đình  Kiệt 12A03 ZEXDI
92 Lê Quang  Long 12A03 KSTDR
93 Trần Bảo  Long 12A03 CHKNF
94 Đào Đức  Lương 12A03 OQKWU
95 Hồ Hoàng  Nam 12A03 PYYKX
96 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 12A03 GULDX
97 Trương Anh  Nguyên 12A03 POSYK
98 Nguyễn Võ Hương  Như 12A03 CIQWR
99 H’ Sônia  Niê 12A03 IANGP
100 Bùi Tấn  Phát 12A03 WQNJK
101 Trần Nhật  Phú 12A03 MWUOD
102 Trần Hoàng Nhật  Phúc 12A03 KCVFX
103 Trần Ngọc Nam  Phương 12A03 BFMGB
104 Nguyễn Khắc Minh  Quân 12A03 PGQFB
105 Phùng Hạnh  Quyên 12A03 NOLDC
106 Bùi Như  Quỳnh 12A03 PKSVB
107 Nguyễn Vũ Hoài  Sơn 12A03 QHBTN
108 Trần Cao  Sơn 12A03 NTNAI
109 Tô Nguyễn Tiến  Tài 12A03 XWJVB
110 Đinh Tiến  Thành 12A03 HEKHE
111 Phan Anh  Thao 12A03 BJHEC
112 Hồ Thị Anh  Thư 12A03 YCUSS
113 Bùi Hoàng Thủy  Tiên 12A03 JOQTI
114 Phan Lưu Bảo  Trân 12A03 QMRFK
115 Lê Thị Tường  Vi 12A03 IFXSO
116 Phùng Lê Thiên  12A03 UALUE
117 Lê Ngọc Hoàng  Vy 12A03 JQSDK
118 Nguyễn Trịnh Hà  Vy 12A03 GCOST
119 Lê Phước Trường  An 12A04 LFEKT
120 Đậu Nguyễn Hoài  Anh 12A04 WLPPI
121 Trần Thị Quế  Anh 12A04 HSPCU
122 Tào Nguyệt  Ánh 12A04 TVNIC
123 Đinh Trần Thiện  Bảo 12A04 NXYMX
124 Đỗ Hải  Bình 12A04 LLIOP
125 Phan Cao  Cường 12A04 RFSCT
126 Lý Hải  Đăng 12A04 THRUJ
127 Đinh Nguyễn Tiến  Đạt 12A04 UNYKL
128 Bùi Thị Nguyên  Diệp 12A04 ELHJN
129 Bùi Thị Gia  Hân 12A04 CPLPE
130 Nguyễn Đinh Gia  Hân 12A04 NGSMH
131 Nguyễn Lê Thiên  Hân 12A04 LDAZQ
132 Mai Công  Hiếu 12A04 BZNJP
133 Vũ Quang  Huy 12A04 HODUI
134 Nghiêm Khánh  Huyền 12A04 AZNAE
135 Y Thanh Pha Niê  Kdăm 12A04 FBLYK
136 Lê Minh  Khôi 12A04 CUDXG
137 Đỗ Thanh  Liêm 12A04 YTUBC
138 Lê Ngọc  Linh 12A04 RMYTK
139 Mai Thùy  Linh 12A04 TTHFC
140 Hồ Anh  Minh 12A04 OLRHD
141 Đồng Lê Thanh  Ngân 12A04 OSRID
142 Nguyễn Hoàng  Nguyên 12A04 ROVMO
143 Trần An  Nguyên 12A04 HWPDR
144 Dương Yến  Nhi 12A04 OTBSQ
145 H’ Joang  Niê 12A04 ETOEN
146 Lê Đoàn Anh  Phương 12A04 OAUPK
147 Phùng Nhật  Quang 12A04 KLJCY
148 Lục Thị Tố  Quyên 12A04 QCVTS
149 Nguyễn Thị Phương  Thảo 12A04 HWVBR
150 Phạm Thị Thu  Thảo 12A04 CQMFD
151 Trần Thị Thùy  Trâm 12A04 XEENO
152 Nguyễn Đình  Trung 12A04 UJZQP
153 Trần Xuân  Tùng 12A04 NYCYT
154 Nguyễn Phi  Uyên 12A04 FFTNX
155 Đỗ Quốc  Việt 12A04 EBWKL
156 Võ Nguyễn Tường  Vy 12A04 MHDHO
157 Đinh Phương Quế  Anh 12A05 YNPMM
158 Đỗ Vân  Anh 12A05 GGVOD
159 Phạm Quang  Bảo 12A05 HDEEE
160 Lê Thanh  Bình 12A05 HZNFF
161 Nguyễn Mạnh  Cường 12A05 HOXKP
162 Nguyễn Văn  Đại 12A05 WHUBB
163 Hoàng Phùng Phương  Đông 12A05 NGRCR
164 Trần Thanh  Hải 12A05 ZJQMM
165 Ngô Thị Diệu  Hân 12A05 YKEKQ
166 Nguyễn Bạch Gia  Hân 12A05 AWRGE
167 H Quỳnh  Hđơk 12A05 VGFEU
168 Nguyễn Mạnh  Hùng 12A05 BPHNQ
169 Nguyễn Văn  Hùng 12A05 YMTMQ
170 Bùi Thanh  Hưng 12A05 BLCNE
171 Lê Ngọc Khánh  Huyền 12A05 NUYCR
172 Nguyễn Duy Bảo  Khanh 12A05 XJBSG
173 Bùi Phan Thùy  Linh 12A05 MSORY
174 Trần Quang  Minh 12A05 ZPNWO
175 Niê H Yuny  Mlô 12A05 IBQPQ
176 Trần Văn  Nam 12A05 SHPKP
177 Trần Nguyễn Khang  Nguyên 12A05 KBCVO
178 Bùi Thị Yến  Nhi 12A05 LQRTO
179 Hoàng Thị Hiền  Nhi 12A05 OUEBH
180 Hoàng Thị Thảo  Nhi 12A05 DTFWF
181 H Căm Ly  Niê 12A05 WXYHY
182 Hà Tuyết  Ny 12A05 IZWYX
183 Trịnh Anh  Quân 12A05 TWRXU
184 Nguyễn Phạm Tuệ  Tâm 12A05 VAUCJ
185 Trần Đức  Thắng 12A05 JLNEF
186 Nguyễn Nữ Ngọc  Thanh 12A05 FLMPK
187 Ngô Tiến  Thành 12A05 ZBTEG
188 Tạ Duy Hoàng  Thiện 12A05 MTTVV
189 Phạm Đình  Thống 12A05 SCHHL
190 Nguyễn Thị Thanh  Thư 12A05 XNBBK
191 Bùi Thị Thanh  Trúc 12A05 IGNFL
192 Ngô Anh  Tuấn 12A05 XMHNY
193 Phạm Hoài Thảo  Uyên 12A05 RDMQL
194 Lê Vũ Thảo  Vy 12A05 JTBZH
195 Mai Thị Thanh  Xuân 12A05 BHZHR
196 Trịnh Như  Ý 12A05 DDEDN
197 Nguyễn Đức Nhật  Anh 12A06 MARUY
198 Nguyễn Văn Gia  Bảo 12A06 CYHTH
199 H’ Ngiêu  Byă 12A06 VMJSX
200 Nguyễn Hồ Tăng  Danh 12A06 EMCUI
201 Nguyễn Thành  Danh 12A06 AHGOI
202 Lê Thế  Đạt 12A06 RLSRI
203 Nguyễn Tấn  Đạt 12A06 LLIRH
204 Ngô Thị  Duyên 12A06 UIDZM
205 Lục Thị Mỹ  Hạnh 12A06 NMIBI
206 Phạm Nguyễn Phúc  Hào 12A06 PABDC
207 Nguyễn Thị Thanh  Hoa 12A06 ZXWMX
208 Nguyễn Đức  Hoàng 12A06 VRSKN
209 Nguyễn Quốc  Huy 12A06 RIGLM
210 Trần Quang  Huy 12A06 DXZOQ
211 Nguyễn Võ Minh  Khánh 12A06 SDLNT
212 H’ Nương Buôn  Krông 12A06 PPQWC
213 Đỗ Quang  Linh 12A06 AFDMU
214 Lê Ngọc Khánh  Linh 12A06 HZBRM
215 Nguyễn Hồ Khánh  Linh 12A06 TPGTM
216 Đoàn Xuân Phát  Lợi 12A06 TSXDP
217 Vũ Thị Cẩm  Ly 12A06 GUQRY
218 Ka Zi  Mi 12A06 QNUKQ
219 Trần Thị Minh  Nguyệt 12A06 QOGQG
220 Trần Ngọc Yến  Nhi 12A06 ORFBX
221 H’ Kiễu  Niê 12A06 AGHXM
222 H Nguyn  Niê 12A06 RGPYS
223 Nguyễn Hoàng  Quân 12A06 FPLNE
224 Phùng Thanh  Quyến 12A06 TFRAQ
225 Nguyễn Đình  Thái 12A06 GFNVW
226 Công Huyền Tôn Nữ Huyền  Trâm 12A06 EMHXX
227 Nguyễn Thảo Nguyên  Trinh 12A06 ZFRYK
228 Lương Quang  Trường 12A06 ZHSNQ
229 Trương Nguyễn Quang  Tuấn 12A06 PFLGS
230 Huỳnh Thị Thanh  Tuyền 12A06 ADSMM
231 Lê Thị Thanh  Tuyền 12A06 LPOIL
232 Nguyễn Thị Yến  Vy 12A06 IEJFT
233 Phạm Thị Yến  Vy 12A06 NZJAN
234 H’ Bâm Buôn  12A06 ZMGXD
235 Phạm Thị Hải  Yến 12A06 ZXNDF
236 Nguyễn Mai Lan  Anh 12A07 MNDKA
237 Trần Thị Ngọc  Ánh 12A07 BUGDV
238 Nguyễn Văn  Đông 12A07 DQOGA
239 Nguyễn Thị Thùy  Dương 12A07 QVLTS
240 Nguyễn Lê Hồng  Duyên 12A07 UYNTC
241 Lê Nguyễn Bảo  12A07 YMDHK
242 Bùi Minh  Hiếu 12A07 OXGJS
243 Nguyễn Xuân  Hiếu 12A07 SEYOD
244 Vũ Trương Quỳnh  Hoa 12A07 IOABK
245 Hà Huy  Hoàng 12A07 NAKHK
246 Trần Tuấn  Hưng 12A07 LFOLN
247 Phạm Lê Diệu  Huyền 12A07 FINKS
248 H Sam  Kbuôr 12A07 WKVJO
249 Đào Tuấn  Kiệt 12A07 XNBCN
250 Nguyễn Tuấn  Kiệt 12A07 XRDBK
251 H’ Mên Buôn  Krông 12A07 BUVLL
252 Y Diệp Buôn  Krông 12A07 JRIMB
253 Bùi Thị Khánh  Linh 12A07 MXWPJ
254 Nguyễn Ngọc  Linh 12A07 OPMWM
255 Nguyễn Thùy  Linh 12A07 XBVXF
256 Dương Bình  Minh 12A07 FJVRH
257 Nguyễn Đình Hoàng  Minh 12A07 MQNBF
258 Nguyễn Văn  Minh 12A07 VNYOM
259 Cao Thị  12A07 WWIXY
260 Thái Thị Trà  My 12A07 HLXAE
261 Nguyễn Thị Yến  Nhi 12A07 VTRYP
262 Nguyễn Thanh  Phong 12A07 VREWH
263 Vòng Bảo  Phúc 12A07 OVMTX
264 Trần Khánh  Tâm 12A07 ARYKP
265 Văn Thị Bích  Thảo 12A07 ASYYX
266 Võ Thị  Thủy 12A07 ULVNL
267 Đỗ Quỳnh  Trâm 12A07 TYOLK
268 Nguyễn Thị Huyền  Trang 12A07 SNBTY
269 Nguyễn Thanh  Trọng 12A07 DJBHY
270 Trần Lê Anh  Trúc 12A07 AKOAC
271 Nguyễn Trọng  Tuấn 12A07 XQNMD
272 Trương Tuyết  Vân 12A07 EVHIO
273 Võ Đoàn Lâm  12A07 CTFZM
274 Nguyễn Đình  Vương 12A07 CAYHE
275 Nguyễn Trường  An 12A08 XVJZK
276 Trương Nguyễn Quốc  An 12A08 RPQLP
277 Lại Kim  Ân 12A08 DXIJH
278 Trần Lan  Anh 12A08 QEYWZ
279 Trần Hoàng Gia  Bảo 12A08 YQFXH
280 H Chín  Bkrông 12A08 CGOBM
281 H’ Sia  Bkrông 12A08 KECUW
282 Phạm Minh  Châu 12A08 ALGVE
283 Đặng Quốc  Chung 12A08 OEWTY
284 Nguyễn Tăng  Đạt 12A08 ERPAF
285 Nguyễn Trung  Đức 12A08 GPMSA
286 Nông Đại  Dương 12A08 YVJZJ
287 Nguyễn Trung  Hạnh 12A08 MMVPO
288 Phan Thị Ngọc  Hoa 12A08 EXCRX
289 Nguyễn Ngọc  Hoàng 12A08 XJHXT
290 Lê Thị Kim  Huệ 12A08 TULZI
291 Nguyễn Thị Thu  Hương 12A08 MTVBZ
292 Nguyễn Như Quang  Huy 12A08 OUDLR
293 Trần Đức  Huy 12A08 IWGQY
294 Trần Bảo  Khang 12A08 BIGET
295 Nguyễn Vũ Phi  Khanh 12A08 BTSCL
296 Tô Hữu  Lâm 12A08 UKRGL
297 Nguyễn Quang  Long 12A08 LENJL
298 Nguyễn Hùng  Mạnh 12A08 SJKXG
299 Nguyễn Công  Minh 12A08 HQLSK
300 Huỳnh Thị Yến  Nhi 12A08 EOGXR
301 Nguyễn Thị  Quỳnh 12A08 LNGFH
302 Cao Tấn  Tài 12A08 VCAAX
303 Nguyễn Thị Phương  Thảo 12A08 VQVBK
304 Mai Tuấn  Thiện 12A08 XEZEM
305 Lê Nhật Trang  Thơ 12A08 IFMPG
306 Nguyễn Minh  Thư 12A08 RYJYL
307 Trần Thị Lê  Trâm 12A08 LHZRH
308 Nguyễn Thị Huyền  Trang 12A08 YTNUL
309 Nguyễn Hoàng Phương  Trinh 12A08 GEUPA
310 Nguyễn Thị  Uyên 12A08 XXICP
311 Huỳnh Nhật Trường  Văn 12A08 QJJAI
312 H’ Nhiệt  Adrơng 12A09 DQGGC
313 Đặng Danh Quốc  Bảo 12A09 YCQQZ
314 Nguyễn Huỳnh Ngọc  Bích 12A09 MEITW
315 H Ly Xa  Bkrông 12A09 GHUPU
316 Đỗ Mai  Chi 12A09 OCJSQ
317 Nguyễn Mạnh  Cường 12A09 AUQWB
318 Trần Xuân  Đan 12A09 LXJZQ
319 Nghiêm Minh  Đăng 12A09 UATPJ
320 Lê Đức  Đạt 12A09 IOJPI
321 Trịnh Đinh Thùy  Dung 12A09 TKKEO
322 Lưu Lê Mai  12A09 ENDPO
323 Nguyễn Ngọc Thảo  Hân 12A09 NARJO
324 Hoàng Thị  Hằng 12A09 TOPGB
325 Phạm Mạnh  Hùng 12A09 XUSKB
326 Nguyễn Văn  Huy 12A09 SGCSQ
327 Đào Thị Thu  Huyền 12A09 ASRAQ
328 Nguyễn Ngọc  Khoa 12A09 QJDUY
329 Trịnh Mai  Khôi 12A09 NJTJL
330 Nguyễn Ngọc Huyền  My 12A09 WIDXC
331 Trần Hà Gia  Nghĩa 12A09 IXZAQ
332 Ngô Thị Bảo  Ngọc 12A09 OXAYI
333 Vũ Xuân  Ngọc 12A09 MVCZQ
334 Nguyễn Hoàng  Oanh 12A09 ZVEEN
335 Bùi Đình  Phúc 12A09 EGHXI
336 Nguyễn Nhật  Quang 12A09 LLNXU
337 Đặng Minh Phú  Quý 12A09 ZUSUN
338 Lê Diễm  Quỳnh 12A09 RPTXI
339 Hoàng Hữu Tấn  Tài 12A09 QIUAZ
340 Vy Lê Hoài  Thanh 12A09 KEVZV
341 Trần Thị Trang  Thư 12A09 BDYKY
342 Đào Văn Phước  Toàn 12A09 BQCSF
343 Lê Ngọc Bảo  Trân 12A09 CKDEQ
344 Phạm Sơn  Tùng 12A09 EDKRX
345 Vũ Thị Ngọc  Tuyền 12A09 WBFQQ
346 Lê Hoàng Tú  Uyên 12A09 VLGYX
347 Phan Hoàng Phương  Uyên 12A09 GQNBS
348 Nguyễn Hoàng  Việt 12A09 NQJYG
349 Phạm Ngọc  Việt 12A09 JSZPK
350 Dương Hiển  Vinh 12A09 FFQJC
351 Lê Xuân  12A09 IZEIR
352 Văn Hoàng  12A09 XTGMC
353 Phan Thị Ngọc  Anh 12A10 LWBLC
354 Trần Lê Hoàng  Anh 12A10 GSGKH
355 Chu Gia  Bảo 12A10 LDUGR
356 Trần Quốc  Bảo 12A10 SPQUI
357 Bùi Minh  Đức 12A10 UKWWQ
358 Nguyễn Hải  Dương 12A10 QVWVO
359 Nguyễn Thị  Dương 12A10 GMFKU
360 Vũ Thị Kim  12A10 AOFQZ
361 Lương Gia  Hân 12A10 JDEGW
362 Trần Tấn  Hưng 12A10 UMIGR
363 Trần Thu  Hương 12A10 ZRRQI
364 Lê Quang  Huy 12A10 QTUBG
365 Trần Thị Thanh  Huyền 12A10 UZAVM
366 Nguyễn Xuân Anh  Khoa 12A10 VVKUG
367 Bùi Trung  Kiên 12A10 WYEHI
368 Phạm Trần Bình  Minh 12A10 NRQYY
369 Trương Thị Trà  My 12A10 NREEA
370 Ngâm 12A10 UJBKV
371 Lê Thị Bảo  Ngọc 12A10 OGZYZ
372 Lê Thị Thanh  Ngọc 12A10 SMNXA
373 Nguyễn Trương Ngọc  Nhã 12A10 UJZUJ
374 Trần Bùi Tuệ  Nhi 12A10 VVSNY
375 Nguyễn Thị Kim  Oanh 12A10 CWKHE
376 Phạm Ngọc  Phát 12A10 HMNQO
377 Phạm Minh  Phúc 12A10 LUZYS
378 Trần Đình  Quân 12A10 QZFHQ
379 Phạm Bá  Quyết 12A10 AESXD
380 Trương Ngô  Quỳnh 12A10 ESJUE
381 Nguyễn Ngọc  Tài 12A10 ZROLT
382 Phạm Vũ Thị  Thanh 12A10 RVRUR
383 Lê Đình  Thuận 12A10 UIKQK
384 Nguyễn Đình  Tiến 12A10 FZWJO
385 Lê Văn  Trường 12A10 AJBCT
386 Phan Nhật  Uyên 12A10 WPKWX
387 Nguyễn Quốc  Vinh 12A10 YEMEZ
388 Trần Trường  12A10 PCTLO
389 Trần Kim  Xuân 12A10 UFOEA
390 Phan Đặng Trâm  Anh 12A11 BHIIC
391 Vũ Việt Thanh  Ban 12A11 VRHAI
392 Nguyễn Huy  Bảo 12A11 KGRNV
393 Phan Thị  Đào 12A11 CGLVU
394 Trương Minh Thành  Đạt 12A11 VUWBZ
395 Đoàn Đình  Dũng 12A11 NINVC
396 Ngô Ngọc  Hân 12A11 OEUMW
397 Y Tâm  Hđơk 12A11 YKGTG
398 Nguyễn Thị  Hiền 12A11 QVEBE
399 Lâm Thị Hiền  Hòa 12A11 YVSDD
400 Phạm Tuấn  Hùng 12A11 LUPNI
401 Nguyễn Đức  Huy 12A11 OOAJM
402 Nguyễn Minh  Kha 12A11 VWMOH
403 H’ Nira  Ktla 12A11 CIJFV
404 Trịnh Thị Mỹ  Linh 12A11 AUGBT
405 Nguyễn Thế Thành  Long 12A11 FMFRE
406 Trần Thị Ngọc  Mai 12A11 RELQD
407 Nguyễn Thúy  Nga 12A11 HUMON
408 Lê Ngọc Nguyên  Ngân 12A11 TPGEA
409 Vũ Trần Đức  Nghĩa 12A11 UJPTD
410 Trần Ngọc Khôi  Nguyên 12A11 DORJY
411 Y – Na  Niê 12A11 HNHRG
412 Nguyễn Cao  Phong 12A11 GIZJA
413 Nguyễn Xuân  Phú 12A11 IOUIA
414 Nguyễn Tường Anh  Phương 12A11 GIRNA
415 Nguyễn Anh  Quân 12A11 IORMA
416 Trần Minh  Quang 12A11 QFBRJ
417 Trần Thị Như  Quỳnh 12A11 SWXTE
418 Nguyễn Hoàng Duy  Thảo 12A11 AIYYD
419 Phan Hoàng Phương  Thảo 12A11 KPWDS
420 Nguyễn Văn  Thức 12A11 GOHTX
421 Trịnh Thị  Trang 12A11 VWDJI
422 Nguyễn Phương  Trinh 12A11 WHSWM
423 Nguyễn Thu  Uyên 12A11 RQMJI
424 Đỗ Đình  Vương 12A11 LQBEC
425 Lê Nguyễn Kim  Yến 12A11 VBYHP
426 Lê Phước  An 12A12 THYPE
427 Nguyễn Hữu  An 12A12 VSOLH
428 Nguyễn Thị Hồng  Anh 12A12 QSKGO
429 Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 12A12 TDNUG
430 Nguyễn Quốc  12A12 PNDRB
431 Lê Thị Ngọc  Chung 12A12 UYWTH
432 Hoàng Thị  Diệu 12A12 NJTTT
433 Nguyễn Ngọc  Định 12A12 TCPWL
434 Hoàng Trung  Du 12A12 KSXEN
435 Nông Trường  Giang 12A12 DQRSW
436 Huỳnh Ngọc  Hải 12A12 WVDSN
437 Phạm Võ Phương  Hiền 12A12 FEHNK
438 Nguyễn Đình Nhật  Huy 12A12 XRINB
439 Nguyễn Gia  Huy 12A12 WWUDT
440 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 12A12 BGIHN
441 Nguyễn Diệu  Linh 12A12 NXGFY
442 Đặng Thị Thảo  Ly 12A12 EGDXL
443 Đàm Hoài  Ngọc 12A12 SFAFN
444 Phan Vũ Lan  Nhi 12A12 FLJUQ
445 Vũ Quỳnh  Như 12A12 WIMDE
446 Y JaMin  Niê 12A12 HYRNE
447 Nguyễn Lê Thành  Phát 12A12 FYEOU
448 Phạm Nguyễn Hà  Phi 12A12 QNWFA
449 Nguyễn Kim  Phong 12A12 HYBOG
450 Dương Thị Uyên  Phương 12A12 QSWSB
451 Trần Thị  Phương 12A12 BXLZY
452 Nguyễn Trần Phú  Quốc 12A12 PWNRQ
453 Nguyễn Ngọc  Quý 12A12 FCPCV
454 Nguyễn Ngọc Tố  Quyên 12A12 FLCBT
455 Nguyễn Minh  Sang 12A12 FJVFF
456 Cao Thị Thanh  Tâm 12A12 HKVOZ
457 Hồ Thị Phương  Thảo 12A12 DLTCC
458 Nguyễn Thị Huyền  Trang 12A12 IHXAG
459 Nguyễn Thành  Trí 12A12 TZFOU
460 Đặng Ngọc Uyên  Trinh 12A12 HNEPF
461 Nguyễn Mai Bảo  12A12 ODTXW
462 Nguyễn Hoàng Anh  Tuấn 12A12 WVZVA
463 Nguyễn Thị  Xuân 12A12 SCFUR
464 Ân 12A13 TRAYL
465 Lê Thị Ngọc  Ánh 12A13 FBYRN
466 Nguyễn Đình Hoàng  Bảo 12A13 SYAXB
467 Nguyễn Gia  Bảo 12A13 FEGLJ
468 Vũ Mai Quỳnh  Chi 12A13 LKZNL
469 Trần Hoàng  Đăng 12A13 RANBB
470 Phạm Trí  Dũng 12A13 ARWGK
471 Võ Duy  Dũng 12A13 FHJYZ
472 Nguyễn Gia  Hân 12A13 FVAJI
473 Trần Gia Bảo  Hân 12A13 QDWVQ
474 Trần Thu  Hiền 12A13 OVULF
475 Phạm Thị Kim  Khánh 12A13 UBLFM
476 Trần Minh  Khánh 12A13 BVUOG
477 Thiều Anh  Khoa 12A13 LOCXK
478 Trần Thị Kim  Luyến 12A13 EQEJE
479 Dương Hữu  Mạnh 12A13 QJPFV
480 Hoàng Quang  Minh 12A13 XVAPW
481 Ngô Thị Ánh  Nguyệt 12A13 KMYSE
482 Phạm Hoàng Quỳnh  Như 12A13 PPIPZ
483 Đỗ Trọng  Phước 12A13 JAMDX
484 Ngô Thế  Quang 12A13 BAYLM
485 Trần Tú  Quyên 12A13 YQKHP
486 Bùi Ngọc  Sơn 12A13 LMFJP
487 Mã Vũ Anh  Sơn 12A13 GUESW
488 Phú Lại  Thành 12A13 YPJSU
489 Trần Thị Phương  Thảo 12A13 OHPKU
490 Ngô Đình Khánh  Thư 12A13 TBRCT
491 Nguyễn Cát Hoài  Thương 12A13 DJYZT
492 Trần Thanh Thanh  Thùy 12A13 PXMHT
493 Nguyễn Xuân  Thủy 12A13 WXODX
494 Ngô Thị Thủy  Tiên 12A13 OVTHY
495 Chu Trần Tuyết  Trâm 12A13 MQFRX
496 Phan Minh  Tri 12A13 QAANZ
497 Trịnh Minh  Tuấn 12A13 NZXPT
498 Lê Thị Bích  Vân 12A13 IFBUC
499 Nguyễn Thị Như  Ý 12A13 XYHYQ
500 Bùi Ngọc Đài  Anh 12A14 EIQRF
501 Trần Thị Lan  Anh 12A14 TEFJH
502 Đàm Thị  Ánh 12A14 FRXGH
503 Nguyễn Trần Mỹ  Diễm 12A14 SBDCG
504 Trương Thị  Diễm 12A14 ELIGK
505 Nguyễn Xuân  Duy 12A14 IUYEB
506 Trần Trường  Giang 12A14 NJHAS
507 Bùi Thụy Ngọc  Hân 12A14 HKIHG
508 Hoàng Đức  Hiệp 12A14 IUOIN
509 Nguyễn Xuân  Hoàn 12A14 RIVNK
510 Nguyễn Nhật  Hoàng 12A14 WUESM
511 Nguyễn Thị Kim  Hương 12A14 VJWNZ
512 Lê Đỗ Vũ  Huy 12A14 TAJHW
513 Nguyễn Thị  Huyền 12A14 ZFAIT
514 Trần Quốc  Khánh 12A14 HSWWX
515 Nông Trần Nguyên  Khôi 12A14 JXASS
516 Nguyễn Văn  Khởi 12A14 AYKTF
517 Nguyễn Thị Khánh  Linh 12A14 TFPOZ
518 Trần Hoàng Phi  Long 12A14 HABLG
519 Vũ Thị Vân  Ly 12A14 DTGOR
520 Trần Thị Trà  My 12A14 HLHOC
521 Nguyễn Lê Bảo  Ngọc 12A14 DYHUC
522 Dương Thị Nguyệt  Nhi 12A14 VZQOV
523 H Ričel  Niê 12A14 AUHCA
524 Phạm Khánh  Ny 12A14 QUIOS
525 Phan Nguyễn Hoàng  Phong 12A14 GRKQU
526 Phan Nhật  Quang 12A14 QQLBK
527 Ngô Trí  Tài 12A14 ORWQB
528 Hoàng Chiến  Thắng 12A14 UYULD
529 Lê Xuân  Thịnh 12A14 HKMPG
530 Dương Thị Thùy  Trang 12A14 SAXLK
531 Trần Trung  Trực 12A14 IMDNB
532 Lê Thị Thảo  Vân 12A14 WEUJM
533 Trần Thị Thảo  Vi 12A14 NCTVW
534 Trần Quang  Vinh 12A14 MNRZM
535 Võ Nguyên  12A14 DMYZX
536 Nguyễn Hà  Vy 12A14 FNPDH
537 Trần Bảo  Vy 12A14 JYQBG