Số báo danh kỳ thi HSG cấp trường khối 12, năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Thời gian: 14h00, 09/02/2023 

II. Địa điểm: Hội trường.

III. Số báo danh

Stt Môn SBD Họ và tên Lớp
1 Địa lý 001 Bùi Thị Gia Hân 12A04
2 Địa lý 002 Mai Thuỳ Linh 12A04
3 Địa lý 003 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A04
4 Địa lý 004 Nguyễn Trịnh Hà Vy 12A03
5 Địa lý 005 Lê Nguyễn Kim Yến 12A11
6 GDCD 006 Nguyễn Thị Mai 11A07
7 GDCD 007 Lê Thị Bảo Ngọc 12A10
8 GDCD 008 Nguyễn Bích Phượng 12A01
9 Hoá học 009 Phạm Ngọc Hải 12A03
10 Lịch Sử 010 Tào Nguyệt Ánh 12A04
11 Lịch sử 011 Ngô Bảo Phúc 12A01
12 Lịch sử 012 Trịnh Thị Trang 12A11
13 Ngữ Văn 013 Ngụ Hoàng Hiếu 12A02
14 Ngữ Văn 014 Lại Bảo Nguyên 12A02
15 Sinh học 015 Trần Thị Quỳnh Mai 12A02
16 Sinh học 016 Dương Thị Nguyệt Nhi 12A14
17 Sinh học 017 Trần Ngọc Nam Phương 12A03
18 Sinh học 018 Trần Thị Như Quỳnh 12A11
19 Tiếng Anh 019 Trần Quốc Bảo 12A02
20 Tiếng Anh 020 Lê Hồ Yến Nhi 12A02
21 Tiếng Anh 021 Bùi Tấn Phát 12A03
22 Tiếng Anh 022 Nguyễn Thị Thảo 12A02
23 Tin học 023 Hồ Anh Minh 12A04
24 Tin học 024 Nguyễn Đình Trung 12A04
25 Toán 025 Nguyễn Minh Đức 12A01
26 Toán 026 Đồng Lê Quang Lâm 12A01
27 Toán 027 Nguyễn Thị Vương Ngân 12A01
28 Toán 028 Vũ Trần Đức Nghĩa 12A11
29 Toán 029 Nguyễn Kim Phong 12A12
30 Toán 030 Nguyễn Trường Thịnh 12A01
31 Toán 031 Nguyễn Trần Quốc Tuấn 12A01
32 Vật lý 032 Bùi Thị Nguyên Diệp 12A04
33 Vật lý 033 Dương Yến Nhi 12A04
34 Vật lý 034 Vũ Trần Đức Nghĩa 12A11
35 Vật lý 035 Hà Trọng Phúc 12A02
36 Vật lý 036 Đinh Tiến Thành 12A03