Lịch làm việc tuần 28, 2002-2023 (từ 27/3 – 02/4/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Họp Đoàn CB, GV, PH có con dự kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. HCM: 7h15 tại phòng Truyền thống.
– Dạy – học theo TKB mới (TKB số 7).
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 28.
– Các môn KT tập trung tuần trước nộp phiếu điểm về đ/c Huệ (PHT), nộp bài kiểm tra về phòng văn thư trước 10h30.
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– K10 tiếp tục học giáo dục địa phương theo TKB.
– Hoàn thành photo đề kiểm tra tập trung các môn.
– Phân loại bài kiểm tra các môn theo lớp (VP).
27/03/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB (3 khối học 2 tiết đầu)
– Kiểm tra giữa kỳ tập trung Ngữ văn 10+ Tiếng Anh 10 + Tiếng Anh 11 từ tiết 3; Toán 12 (từ tiết 4) theo SBD, phòng thi thông báo.
– Dạy – học theo TKB.
– GV tham gia họp hội đồng coi thi chọn HSG tỉnh cấp THCS tại THPT BMT (theo QĐ, DS): 14h00.
28/03/2023
Thứ Tư
– Dạy – học theo TKB.
– GV tham gia coi thi chọn HSG tỉnh cấp THCS tại THPT BMT (theo QĐ, DS).
– Công bố điểm, đáp án KTTT tuần 27. GVBM/ Lớp trưởng các lớp nhận bài KT tuần 27.
– Dạy – học theo TKB.
29/03/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Họp lãnh đạo HĐ thi Nghề PT: 8h45.
– Dạy – học theo TKB.
– Họp cơ quan: 15h00.
30/03/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– GVCN,  GVBM hoàn thành nhập điểm danh, nhập điểm tháng 3 để BGH chuyển về PHHS.
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 29 trên hệ thống.
– Các tổ hoàn thành hồ sơ KT nội bộ tháng 3, thực hiện KT nội bộ tháng 4 (theo QĐ, kế hoạch).
31/03/2023
Thứ Bảy
– Đoàn trường dạy HĐTN-Hướng nghiệp K10 theo TKB.
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 28.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 29.
– Chuyển điểm danh, điểm tháng 3 về PHHS.
01/04/2023
Chủ Nhật  Tổ chức coi  thi Nghề PT (theo QĐ, DS): 6h30.
02/04/2023