Lịch làm việc tuần 27, 2022-2023 (Từ 20/3 – 26/3/2023)

Lượt xem:

Đọc bài viết

CHÀO MỪNG 92 NĂM, NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH VIÊN CỘNG SẢN HCM 26/3 (1931 – 2023)

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
– Chào cờ. Công bố, tuyên dương danh DS HSG tỉnh và GV có HSG tỉnh.
– Dạy – học theo TKB.
– Thống kê phiếu báo giảng tuần 27.
– Thông báo SBD, phòng KT tập trung giữa kỳ II của 3 khối và danh sách GV coi kiểm tra tập trung giữa kỳ.
– Gửi Giấy mời PHHS có con tham dự Kỳ thi Olympic 30/4.
– Các môn có TKB buổi chiều dạy – học theo TKB.
– K10 tiếp tục học giáo dục địa phương theo TKB.
– GV BDHSG tiếp tục bồi dưỡng HS tham dự kỳ thi Olympic 30/4 theo kế hoạch.
– Hoàn thành hồ sơ thi Nghề phổ thông.
20/03/2023
Thứ Ba
– Dạy – học theo TKB.
– Hoàn thành photo đề kiểm tra tập trung Toán 11, Ngữ văn 12.
 – Đi kiểm tra hồ sơ thi Nghề PT (theo QĐ của Sở và kế hoạch của trường): 02 ngày (21, 22/3)
– Dạy – học theo TKB.
21/03/2023
Thứ Tư
– Khối 10, 12 dạy – học theo TKB 2 tiết đầu. Khối 11 dạy – học theo TKB 3 tiết đầu.
– Kiểm tra giữa kỳ tập trung Toán 11 (45′, từ 9h45 – 10h30), Ngữ văn 12 (90′, từ 9h00 – 10h30) theo SBD, phòng thi đã thông báo. 
– Dạy – học theo TKB.
22/03/2023
Thứ Năm
– Dạy – học theo TKB.
– Hội ý Đoàn CB, GV, PHHS có con tham gia kỳ thi Olympic 30/4 theo Quyết định, danh sách: 9h00 (tại phòng Truyền thống.
– Toán 12, Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 nộp đề, đáp án kiểm tra giữa kỳ tập trung theo kế hoạch (về đ/c Huệ, PHT trước 10h00).
Dạy – học theo TKB.
– Thông báo TKB mới, áp dụng từ tuần 28, 27/3. 
23/03/2023
Thứ Sáu
– Dạy – học theo TKB.
– Các tổ nhận biểu mẫu, lập DS đề nghị tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
– Các tổ hoàn thành kiểm tra nội bộ tháng 3, nộp về phòng thầy Hùng (PHT)
– Dạy – học theo TKB.
– CB, GV hoàn thành lên phiếu báo giảng tuần 28 trên hệ thống.
24/03/2023
Thứ Bảy
– Hoạt động chào mừng 92 năm, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM theo kế hoạch.
– Đoàn trường thống kê thi đua tuần 27.
– TTCM, BGH duyệt phiếu báo giảng tuần 28.
25/03/2023
Chủ Nhật  
26/03/2023